Attefall Modell 1 - Småblock

Attefall Modell 1

Pris

Byggsats

201800:-

Montage

110600:-

312400:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Attefallsbyggnad

Bredd

3,7 m

Längd

7,9 m

Byggarea

30 m²

Attefall Modell 1

Elegant attefallare med pulpettak. Lämpar sig för gäststugan, tonårsboendet, kontoret eller bara ett mysigt litet krypin på tomten.

Vårt standardiserade byggsystem lämnar, standardiseringen till trots, en hel del utrymme för anpassningar. Önskar du andra fönster eller liknande så tveka inte att efterfråga detta.

Byggnaden uppfyller reglerna för en såkallad Bolundare.

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Julia

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Julia  Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Josef

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Josef Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria Kontakta mig

Bilder

Attefall Modell 1
Attefall Modell 1
Attefall Modell 1
Attefall Modell 1

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 Stuga 3.7 x 7.9 m (Grundyttermått 3.6 x 7.8 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.4 m)
Väggreglar 45×145
Väggblock anpassas med luftspalt
Standardpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg) (spikas med varmförzinkad maskinspik)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Träfiberskivor till insida yttervägg
13 mm gipsskivor till insida yttervägg
Väggisolering anpassad till regelstomme 145 mm
Mellanreglar c/c 600
Ångspärr
Installationsskiktsisolering
Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
Ångspärrstejp
Drevisolering
Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
knutbrädor.
Höga väggblock gavlar som kapas jäms med takstol för att undvika midja

TAK


Takstolar 14°
Pulpettak för snözon 3.0 m. lätt tak
Färdiga gavelspetsar
Takreglar c/c 600mm
Armerad kondensplast
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Gipsskivor tak
Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
Takisolering 240 mm
Glespanel
Ångspärr
Vindavledare
Takavvattningssystem (vit) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

Fönster, dörrar och portar

2 Fönster 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt Inkl. bleck (Vit)
2 Fönster 4×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
1 Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) (Högerhängning) Inkl. bleck (Vit)
1 Fönster 9×5 (vit) 3-glas vrid (Alu)

Grund

Bjälklag 45×220
Trossbottenskivor till bjälklag
Panel täcker bjälklaget.
Golvspånskivor (22 mm)
Bjälklagsisolering 220 mm
Ångspärr till bjälklag

Övrigt

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät

Montage

Utförande färdigt utvändigt + isolering

 

Moment

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Montage underlagstak, bärläkt
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
– Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
– Isolering av innertak/mellanbjälklag
– Stomme bjälklag inklusive trossbotten-skivor.
– Montage av pulpetblock
– Montage vindavledare
– Montage av isolering i bjälklag
– Montage av stora fönster (9×21) inkl. utvändigt foder och bleck

 

Övrigt

– Etablering
– Snedkapning panel gavel
– Montage 1 st 9×5 fönster ink bleck samt foder
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt.

Frågor & svar

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar:

  • Vit oljegrund
  • Röd oljegrund
  • 1 strykning faluröd slamfärg
  • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg. 

 

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.

av våra säljare för att bolla dina byggidéer.