Carport med plats för båda bilarna

Dubbel carport med förråd

Pris

Byggsats

188400:-

Montage

121400:-

Byggsats

223600:-

Montage

133700:-

309800:-
357300:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Carport med förråd

Byggarea

Ca 57 kvm

Taklutning

27°

Vägghöjd

2,4 m

Dubbel carport med förråd

Har ni alltid önskat tak över hushållets bilar samtidigt som ni får lite extra förvaringsutrymme? Då kan detta vara byggnaden för er.

Förrådet på just över 18 kvm kompletterar denna stora carport perfekt och ger utrymme för att förvara saker såsom resväskorna, vinterdäcken eller kanske träningsutrustningen? Rummet kan utan problem även göras om till ett mindre gästrum eller liknande om så önskas.

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna Kontakta mig

Specifikationer

Väggar

VÄGGAR

 • Carport/Förråd 6.1 x 9.2 m (Grundyttermått 6 x 3.6 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.4 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Träfiberskivor till insida yttervägg
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 145 mm
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och knutbrädor.

 

TAK

 • Takstolar 27°
 • Sadeltak för snözon 3.0 m. tungt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Takreglar för c/c 310
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Gipsskivor tak
 • Benders ytbehandlade palemapannor (tegel-röd) 2-kup. med tillbehör
 • Takisolering 240 mm
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (vit) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

  • 2 Fönster 9×5 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
  • 1 Ytterdörr 10×21 (vit) med runt fönster (Nordic Entré) (Högerhängning) Inkl. bleck (Vit)
  • Stålbalkar till carport
  • Utvändig smyg 22×120 grundmålad vit till slagport, fönster- & dörröppningarGRUND
  • Egen grundläggningÖVRIGT
  • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät
  • Underspikning för carport

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage gavelspetsar
 •  Montage takstolar
 •  Vindskivor
 •  Takfotsbrädor
 •  Gavelbeslag samt fotplåtar
 •  Yttertak inkl. nock- och tätband (pannor)
 •  Takavvattning – hängrännor
 •  Takavvattning – stuprör
 •  Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
 •  Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 •  Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 •  Knutbrädor Montage av carportdel
 • Montage Stålbalkar
 •  Montage underspikning carport samt ev. insektsnät
 •  Montage underlagstak takreglar 45×70
 •  Etablering
 •  Montage utvändig smyg på fönster
 •  Montage utvändig smyg på dörr
 •  Ställningskostnad
 •  Kranbil
 •  Milersättning

 

Förutsättningar och Reservationer

  • Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
  • Byggström och byggvatten
  • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
  •  Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
  •  Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
  •  Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
  • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
  •  Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
  •  Ansvarar för snöröjning
  •  Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
  •  Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
  •  Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
  •  Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
  • Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Byggsats

VÄGGAR

 • Carport/Förråd 6.1 x 9.2 m (Grundyttermått 6 x 3.6 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.4 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Träfiberskivor till insida yttervägg
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 145 mm
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och knutbrädor.

 

TAK

 • Takstolar 27°
 • Sadeltak för snözon 3.0 m. tungt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Takreglar för c/c 310
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Gipsskivor tak
 • Benders ytbehandlade palemapannor (tegel-röd) 2-kup. med tillbehör
 • Takisolering 240 mm
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (vit) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

 • 2 Fönster 9×5 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
 • 1 Ytterdörr 10×21 (vit) med runt fönster (Nordic Entré) (Högerhängning) Inkl. bleck (Vit)
 • Stålbalkar till carport
 • Utvändig smyg 22×120 grundmålad vit till slagport, fönster- & dörröppningarGRUND
 • Egen grundläggningÖVRIGT
 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät
 • Underspikning för carport

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage gavelspetsar
 •  Montage takstolar
 •  Vindskivor
 •  Takfotsbrädor
 •  Gavelbeslag samt fotplåtar
 •  Yttertak inkl. nock- och tätband (pannor)
 •  Takavvattning – hängrännor
 •  Takavvattning – stuprör
 •  Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
 •  Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 •  Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 •  Knutbrädor
 •  Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
 •  Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
 •  Isolering av innertak/mellanbjälklag
 •  Montage av carportdel
 • Montage Stålbalkar
 •  Montage underspikning carport samt ev. insektsnät
 •  Montage underlagstak takreglar 45×70
 •  Montage vindavledare
 •  Etablering
 •  Montage utvändig smyg på fönster
 •  Montage utvändig smyg på dörr
 •  Ställningskostnad
 •  Kranbil
 •  Milersättning

 

Förutsättningar och Reservationer

 • Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
 • Byggström och byggvatten
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 •  Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 •  Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 •  Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
 • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
 •  Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
 •  Ansvarar för snöröjning
 •  Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
 •  Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
 •  Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
 •  Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
 • Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är Ja!

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer. 

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar som standard:

 • Vit oljegrund
 • Röd oljegrund
 • 1 strykning faluröd slamfärg
 • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol och lasyrer 

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment och således även andra kulörer på utsida fönster.  

 

 

Går det undvika stålbalken i carporten?

Absolut, Får vi placera en limträpelare i mitten av carporten också så kan man köra med limträ vilket är en klart billigare lösning än den med stålbalk om man kan tänka sig det. 

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!