Produkter

Med våra byggsatser bygger du enkelt upp garage, fritidshus, stall eller varför inte en maskinhall? Väggblocken är 1,2 m breda och kan tillverkas från 2,0 - 4,8 m höga. Med det som utgångspunkt kan ni fritt forma byggsystemet efter era byggidéer och önskemål. Under kategorierna nedan kan ni läsa mer ingående om de olika delarna i byggsystemet, få prisexempel eller en bättre bild över vägen från offert till färdig byggnad!

Vad vill du bygga?

Vad för typ av byggnad är du ute efter? Klicka på länkarna nedan för att få exempel och inspiration!