Väggblock

Tänk om man kunde bygga ett fritidshus eller garage lika lätt som när man bygger med lego? Ja inte är det långt ifrån – med hjälp av vårt flexibla väggblockssystem kan du på ett enkelt och smidigt sätt själv bygga det mesta. Nedan följer en närmare beskrivning av våra väggblock och möjligheterna med dessa!

Grunden till vårt byggsystem är de 1,2 meter breda väggblocken. Höjden på väggblocken går att anpassa från 2-4,8 meter och vi har ett par olika paneltyper att välja mellan. Våra väggblock är förberedda för standardisolering som du antingen kan köpa i bygghandeln alternativt genom oss. Eftersom att standardbredden på våra väggblock är 1,2 meter blir längd och bredd alltid jämnt delbara 1,2. Exempelvis på ett vanligt dubbelgarage som är 6,0 meter brett och 7,2 meter långt går det alltså åt 5 block på bredden och 6 block på längden. (I verkligheten blir byggnaden lite större än måtten ovan eftersom panelen kommer att sticka ut litegrann).

Fönster och dörrar i väggblocken

I vår fabrik kan vi regla upp för både fönster och dörrar. Dessa kan du antingen köpa av oss eller i din lokala bygghandel. För att vi ska kunna regla upp för fönster och dörrar så krävs det att de ryms mellan reglarna i ett eget block (alltså att de inte är bredare än 1155 mm). Det är även möjligt att på byggplatsen såga upp öppningar för fönster och dörrar med hjälp av en sticksåg om man skulle vilja det.

Garageportar eller bredare öppningar i väggblocken

För portöppningar tillverkar vi nästan alltid specialblock som är mindre än standardbredden på 1,2 meter. Vid portöppningar på långsidor levererar vi alltid limträbalkar som takstolarna kan vila på.

Filmklipp med våra byggsatser

Nedan följer fyra instruktionsfilmer som förklarar de första momenten i monteringen. Ni kan se dem som ett komplement till den monteringsanvisning vi skickar med byggsatsen. Montering av syll Montering av väggblock Montering av hammarband Montering av takstolar & gavelspetsar