Stallbyggnad

Rött stall med förhöjd sockel

Anpassa efter dina behov

3D-kalkylator

Pris

Byggsats

254400:-

Montage

142000:-

396400:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Häststall

Byggarea

ca 83 m2

Byggnadshöjd

Ca 3,5 m

Stomme

145 mm

Rött stall med förhöjd sockel

Ska du bygga stall? Våra byggsatser är lättmonterade om du vill testa på att bygga själv. Önskar du tid över till annat kan du välja något av våra utförandegrader i Lundqvistmontage.

Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Hör gärna av dig om du har några funderingar! Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Hör gärna av dig om du har några funderingar! Kontakta mig

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Stall 8.5 x 9.7 m (Grundyttermått 8.4 x 9.6 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 3 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning (röd oljegrundfärg)
  (spikas med varmförzinkad maskinspik)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.
 • Höjd invändigt 3,2 m med den förhöjda sockeln

 

Tak

 • Takstolar 22°
 • Sadeltak för snözon 2.5 m. tungt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Strö och bärläkt
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Benders ytbehandlade palemapannor (tegel-röd) 2-kup. med tillbehör
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

 

Fönster, dörrar och portar

 • 2 Fönster 9×10 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä) Inkl. bleck (Vit)
 • 2 Fönster 9×5 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä) Inkl. bleck (Vit)
 • 1 Förrådsdörr 9×21 (10° obehandlad) (Obestämd hängning) Inkl. bleck (Vit)
 • 1 slagport 25×22 10°

 

Grund

 • Egen grundläggning
 • Panel täcker muren/sockeln.
 • Kund gjuter/murar upp förhöjd sockel 20 cm. Öppningshöjder anpassas efter
  detta.

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • 1 st 25×22 dm Portöppning

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage råspont, strö-, bärläkt och papp
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock- och tätband (pannor)
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
 • Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 • Knutbrädor
 • Etablering

 

Övrigt

 • Montage slagport ink bleck samt foder
 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
 • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
 • Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
 • Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
 • Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är fastställt.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!