Garantier och information

På denna sida har vi specificerat de olika garantier våra underleverantörer har samt skrivit ner information om övriga delar av en byggnad som är väsentliga för er som kund att veta om.

Allmänt

Normalt skrivs garantier alltid med förbehåll kring skötselanvisningar och att montage sköts rätt samt att ytskikt (på grund av stor variation av klimatförhållanden) sällan medräknas. De flesta produkter har däremot förmånliga garantier på funktion kopplat till att det är kvalitativa produkter som levereras. Med detta som grund så är det absolut viktigaste för er som kund att vara noggrann vid underhåll av ytskikt och färg - samt att (där ni själva står för montage) följer monteringsanvisningarna noggrant.


Byggnormsgaranti

Vi följer svensk bygglagstiftning, våra beräkningar på träbyggsatsen görs enligt gällande Eurocode och vi är CE-märkta på de produkter där krav finns. Beräkningarna på takstolar, balkar samt reglar och pelare är utförda enligt Eurocode och är gjorda efter en avsedd livslängd på minimum 50 år.

Virke och byggsatsen i trä

Allt virke vi använder oss av är av norrländsk härkomst och vi använder oss av konstruktionsklassat CE-märkt virke på de konstruktioner som kräver detta. Vi tillämpar AA12 på material och stommontage. Tillägg mot AA12: funktionsgaranti på 10 år förutsatt att monteringsanvisningarna efterföljs.

För mörka fasader gäller: 

Fasad målad i kulörer över NCS S 6500-N eller motsvarande RAL omfattas inte i någon av oss (Lundqvist trä) utfärdad garanti som hänvisar till formförändringar och/eller sprickbildning i fasad då mörka färger absorberar mer solvärme och utsätter materialet för påfrestningar i mycket större utsträckning än en kulör lägre än NCS S 6500-N eller motsvarande RAL.
I övrigt följs färgtillverkarens rekommendationer.

 

För fasader behandlade med slamfärg:

Fasad behandlad med slamfärg kan behöva ett tätare underhåll beroende på virkets och slamfärgens egenskaper. Man brukar säga att när färgen ”kritar” behöver ett nytt lager läggas på vilket kan inträffa med allt från 2–12 års intervall. Även här gäller ovanstående text angående mörka kulörer.
I övrigt följs färgtillverkarens rekommendationer.

För fasader behandlade med järnvitriol

Järnvitriol är inte en skyddande ytbehandling likt exempelvis oljefärg utan enbart en färgsättning av obehandlat trä. Viktigt är att använda rostfri spik i samband med detta.
Variationer i kulör samt skillnader i slitage och formförändringar kan förekomma mellan de olika fasadsidorna beroende på hur utsatta de är för väder och vind.
Räkna även med att livslängden på fasaden förkortas något med Järnvitriol som ytbehandling.

Takstolar

Våra takstolar är CE-märkta. Takstolarna är tillverkade efter standarden Eurokod-5 SS EN-1995 (dimensionering av träkonstruktioner av certifierad tillverkare.) Bärverket får inte utsättas för högre belastningar än vad tillverkaren förskriver i de bifogade handlingar som följer köpehandlingarna. Bärverket får under inga omständigheter ändras, kapas eller på annat sätt ändras så att takstolens egenskaper ändras.

Takstolar, vindduk, vindpapp, ångspärr, takplast.

Åldersbeständiga, minst 50 år. CE-märkta.

Plåttak

Teknisk garantitid 15 år, gäller mot genomkorrodering.
Estetisk garantitid 10 år, gäller mot färgskiktsavfalgning och/eller onormal färgförändring.

Läs mer på www.kami.se

Takpannor

Benders Sverige AB ansvarar under tio år för hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet. Garantierna förutsätter att monterings- och skötselanvisningar efterföljs noggrant.

Läs mer på www.benders.se

Dörrar

Polardörren lämnar garantier enligt följande: mot kvistgulning, färgsläpp och kvist som släpper från karm (5 år). Mot kondens mellan glasen i isolerrutor (10 år). På beslagens funktion (5 år) mot böjt dörrblad mer än 4 mm (10 års formgaranti). För modell Lapport i standardutförande lämnas 2 års produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång.

Fönster

Garanti 10 år på beslagens funktion.

Garanti 10 år mot kondens mellan glasrutor.

Garanti 10 år mot rötskador i virket hos fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.

Garantierna förutsätter att Traryds monterings- och skötselanvisningar efterföljs noggrant.

Läs mer på www.traryd.se

Portar

Våra slagportar från Furuhälls Snickeri är CE-märkta, garantitid 3 år.
Takskjutportarna från Classic Door är CE-godkända och tillverkade enligt EN-13241 och EN-12604 och har en garantitid på 5 år. Garantin gäller för hela konstruktionen och är en funktionsgaranti. Montaget ska vara utfört av en Classichouse utbildad montör samt följa underhållsanvisningarna.
Garantin omfattar inte ytrost och gummilister.

Grunder

Vi använder oss av Jackons grundelement som är SP certifierade.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!