november 5, 2019

Emilia – Lundqvists nya inköpare

Nu förstärker Lundqvist sin inköpsavdelning.