Bra att veta om stall

Byggsystemet passar egentligen som stomme till vilket typ av stall som helst, vi har levererat byggnader till får, hästar och kossor. De flesta exempel här nedan härrör dock hästar, önskar ni veta mer om något annat djur rekommenderar vi jordbruksverkets hemsida som har all nödvändig info.

Invändig takhöjd

För att säkerställa att ditt stall har en tillräcklig takhöjd finns det en bestämd formel för att räkna ut detta. Innan du kan räkna måste du dock veta mankhöjden på den största hästen i ditt stall. Nedan följer en skiss på hur mankhöjden mäts: ritning som förklarar hur man mäter mankhöjd När du har mankhöjden så gångrar du denna med 1,5 för att få ut minsta takhöjd. Exempel: Mankhöjd = 170 cm ger 1,5 x 1,70 = 2,25 m som minsta takhöjd.

Hästboxarnas storlekar

Hästar med mankhöjd på 1,49-1,6 m = 8 kvm Hästar med mankhöjd på 1,61-1,7 m = 9 kvm Hästar med mankhöjd på 1,71 m och högre = 10 kvm

Stallgången

En vanlig stallgång mellan två boxrader eller box och vägg ska vara minst 2,5 m bred. Dock gäller andra regler om hästen spänns fast i gången, då minsta bredden är 3,5 m.

Dörrar och portar

Dörrar som hästar ska passera rekommenderas vara minst 1,2 m breda och 2,2 m höga. Det är relativt vanligt att man kan se välvda dörr- och fönsteröppningar på stall. Detta är inget som vi kan färdigställa i fabriken, däremot kan vi tillverka öppningarna mindre på höjden så att dessa sedan kan anpassas efter välvningen ute på byggplatsen.

Övriga tips

Ett tips när ni ska bygga stall är att gjuta upp en sockel längs kanterna på betongplattan. På så sätt undviker man att urin och andra vätskor ska rinna in i väggarna samtidigt som det blir enklare att hålla rent då sockeln fungerar som en spolkant. Ofta vill man centrera fönsteröppningar i boxarna, detta kan dock vara svårt att få till i vissa fall eftersom att byggsystemet har sina begränsningar. De gångerna rekommenderar vi att ni beställer byggsatsen utan dessa öppningar och sedan sågar upp hålen ute på byggplatsen. Ta en funderare så att du får tillräckligt med utrymme, utöver boxarna kanske ni behöver en sadelkammare, spolspilta eller foderutrymme? I vår 3D-konfigurator begränsas bredden till 10,8 m men i verkligheten kan vi leverera bredare stall än så. Ring eller mejla oss om ni har idéer eller funderingar!