Garage med carport

Garage med Carport

Pris

Byggsats

202500:-

Montage

130000:-

Byggsats

253800:-

Montage

151000:-

332500:- 404800:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Garage

Byggarea

Ca 67 m²

Taklutning

27°

Vägghöjd

2,5

Regelstomme

145 mm

Garage med Carport

Garage med intilliggande carport som blivit en riktig storsäljare.

Byggsatsen på bilden har som sagt blivit väldigt populär hos våra kunder och finns i lite olika varianter runt om i landet. I garagedelen finns fina utrymmen utöver själva bilförvaringen för såväl hobby som förvaring.

 

Eftersom att priset ofta drar iväg i takt med att kvadraten ökar, är lösningen med carport väldigt prisvärd då man enligt oss får otroligt mycket funktion för pengarna.

 

Vill man skära ner ytterligare på det här priset rekommenderar vi på Lundqvist att ni byter ut lockpanelen mot vår standardpanel. Det är en stående z-panel som på många sätt liknar en lockpanel. Testa att byta paneltyp i 3-konfiguratorn för att få en bild av hur det ser ut.

 

Har ni funderingar – tveka inte på att höra av er!

Hör görna av dig om du har några funderingar!

Hör görna av dig om du har några funderingar! Kontakta mig

Hör görna av dig om du har några funderingar!

Hör görna av dig om du har några funderingar! Kontakta mig

Hör görna av dig om du har några funderingar!

Hör görna av dig om du har några funderingar! Kontakta mig

Hör görna av dig om du har några funderingar!

Hör görna av dig om du har några funderingar! Kontakta mig

Specifikationer

Byggsats

VÄGGAR

Garage/Carport 6.1 x 10.9 m (Grundyttermått 6 x 7.2 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
Väggreglar 45×145
Väggblock anpassas med luftspalt
Lockpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg)
(spikas med varmförzinkad maskinspik)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Mellanreglar c/c 600
Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
knutbrädor.

 

TAK

Takstolar 22°
Sadeltak för snözon 2.5 m. tungt tak
Färdiga gavelspetsar
Takreglar för c/c 310
Armerad kondensplast
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Midjebleck till gavelspetsar (Vit)
Benders ytbehandlade palemapannor (mellangrå) 2-kup. med tillbehör
Takavvattningssystem (antracitgrå) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

 

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

1 Classicdoor 25×21 Slät profil (vit) med motor och fjärrkontroller Inkl. bleck (Vit)
2 Fönster 9×5 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä) Inkl. bleck (Vit)
1 Ytterdörr 9×21 (vit) slät, utan glas (Obestämd hängning) Inkl. bleck (Vit)

GRUND

Egen grundläggning

ÖVRIGT

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät, Underspikning för carport
Exkl: Handtag, cylinder, vindavstyvningsmaterial

Montage

MOMENT

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (pannor)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Montage av carportdel
– Montage underspikning carport samt ev. insektsnät
– Montage underlagstak takreglar 45×70
– Avväxling ovan port- / fönsteröppning

ÖVRIGT

– Etablering
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

LEVERANS- OCH MONTAGETID

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt.

Byggsats

VÄGGAR

Garage/Carport 6.1 x 10.9 m (Grundyttermått 6 x 7.2 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
Väggreglar 45×145
Väggblock anpassas med luftspalt
Lockpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg)
(spikas med varmförzinkad maskinspik)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Träfiberskivor till insida yttervägg
13 mm gipsskivor till insida yttervägg
Väggisolering anpassad till regelstomme 145 mm
Mellanreglar c/c 600
Ångspärr
Installationsskiktsisolering
Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
Ångspärrstejp
Drevisolering
Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
knutbrädor.

 

TAK

Takstolar 22°
Sadeltak för snözon 2.5 m. tungt tak
Färdiga gavelspetsar
Takreglar för c/c 310
Armerad kondensplast
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Midjebleck till gavelspetsar (Vit)
Gipsskivor tak
Benders ytbehandlade palemapannor (mellangrå) 2-kup. med tillbehör
Takisolering 240 mm
Glespanel
Ångspärr
Vindavledare
Takavvattningssystem (antracitgrå) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

 

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

1 Classicdoor 25×21 Slät profil (vit) med motor och fjärrkontroller Inkl. bleck (Vit)
2 Fönster 9×5 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä) Inkl. bleck (Vit)
1 Ytterdörr 9×21 (vit) slät, utan glas (Obestämd hängning) Inkl. bleck (Vit)

GRUND

Egen grundläggning

ÖVRIGT

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät, Underspikning för carport
Exkl: Handtag, cylinder, vindavstyvningsmaterial
OBS! Kontakta oss 1-2 veckor före önskad leverans av isolering, skivmaterial då detta ej levereras tillsammans med byggsatsen.

Montage

MOMENT

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (pannor)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
– Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
– Isolering av innertak/mellanbjälklag
– Montage av carportdel
– Montage underspikning carport samt ev. insektsnät
– Montage underlagstak takreglar 45×70
– Montage vindavledare
– Avväxling ovan port- / fönsteröppning

ÖVRIGT

– Etablering
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

LEVERANS- OCH MONTAGETID

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt.