Ladhus i småblocksystemet

Ladhuset

Pris

Byggsats

254600:-

Montage

152900:-

Byggsats

497000:-

Montage

215000:-

Byggsats

654400:-

Montage

273000:-

407500:- 712000:- 927400:-

inkl. moms

Fakta

Typ

1-planshus

Boarea

87,1 kvm

Byggnadshöjd

2,79 m

Byggarea

103 kvm

Antal rum

2 sovrum

Ladhuset

Fritidshus med härligt ljusinsläpp och en öppen planlösning där de sociala ytorna får mycket plats.

Byggsatsen är tillverkad i den populära ladhusstilen, som smälter väl in i såväl skogsgläntan som stenklippan vid vattnet.

 

I det här exemplet har vi utgått från vårt populära byggsystem som vi kallar för småblock.

 

Prisexemplet är endast ett förslag och går självfallet att vidareutveckla eller justera för att passa just er. Tänk dock på att utgå ifrån att varje block är 1,2 m brett, eftersom att småblockssystemet är anpassat efter den standarden.

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Martin

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Martin Kontakta mig

Bildspel

Ladhuset
Ladhuset
Ladhuset

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 6.1 x 16.9 m (Grundyttermått 6 x 16.8 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.7 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Funkispanel
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600

 

Tak

 • Takstolar 38°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • OBS! Saxtakstolar över kök/allrum. Ramverkstakstolar ovan övriga byggnaden
  (Förrådsloft)
 • OBS! Minimalt takutsprång för att skapa ladhusstilen

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • 3 st 20×21 dm Öppningar
 • 5 st 10×21 dm Öppningar
 • 4 st 10×12 dm Öppningar

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage av vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage råspont och underlagstäckning
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Knutbrädor

 

Övrigt

 • Montage saxtakstolar
 • Invändig ställning
 • Avväxlingar ovan breda fönster
 • Avväxling ovan fönster
 • Etablering

Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
  byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
  lossningsinstruktion.
 • Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
  och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 6.1 x 16.9 m (Grundyttermått 6 x 16.8 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.7 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Funkispanel
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.

 

Tak

 • Takstolar 38°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett Kami Classic plåttak (aluzink) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (aluzink) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • OBS! Saxtakstolar över kök/allrum. Ramverkstakstolar ovan övriga byggnaden
  (Förrådsloft)
 • OBS! Minimalt takutsprång för att skapa ladhusstilen

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Ytterdörr 10×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) (Obestämd
  hängning) Inkl. bleck
 • 1 Fönster 10×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 3 Fönster 20×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 4 Fönster 10×12 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 3 Helglasad Fönsterdörr 10×21 (vit) 3-glas (alu) inkl. bleck

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

 

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage av vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage råspont och underlagstäckning
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Knutbrädor
 • Gavelbeslag samt fotbplåtar
 • Yttertak inkl. nock och tätband
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt insektsnät
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck

 

Övrigt

 • Montage saxtakstolar
 • Invändig ställning
 • Avväxlingar ovan breda fönster
 • Avväxling ovan fönster
 • Montage 1 st fönster 10×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 3 st fönster 20×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 4 st fönster 10×12 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 3 st fönsterdörr 10×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Etablering

Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
  byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
  lossningsinstruktion.
 • Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
  och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 6.1 x 16.9 m (Grundyttermått 6 x 16.8 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.7 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Funkispanel
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Reglar till innerväggar (45×70)
 • 11 mm OSB-skivor till insida yttervägg
 • OSB-skivor innervägg
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Gipsskivor innervägg
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
 • Väggisolering innervägg (70mm)
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.

 

Tak

 • Takstolar 38°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Gipsskivor tak
 • Komplett Kami Classic plåttak (aluzink) med tillbehör
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (aluzink) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • OBS! Saxtakstolar över kök/allrum. Ramverkstakstolar ovan övriga byggnaden
  (Förrådsloft)
 • Lösull 400 mm (Endast vid montage steg 3 annars: Takisolering 240mm till underram sax- och raverkstakstolar)
 • Luftspaltskivor
 • OBS! Minimalt takutsprång för att skapa ladhusstilen

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Ytterdörr 10×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) (Obestämd
  hängning) Inkl. bleck
 • 1 Fönster 10×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 3 Fönster 20×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 4 Fönster 10×12 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 3 Helglasad Fönsterdörr 10×21 (vit) 3-glas (alu) inkl. bleck

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial samt spiken till underlagstaket.
 • OBS! Kontakta oss 1-2 veckor före önskad leverans av isolering och skivmaterial då detta ej levereras tillsammans med byggsatsen.

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage av vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage råspont och underlagstäckning
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Knutbrädor
 • Gavelbeslag samt fotbplåtar
 • Yttertak inkl. nock och tätband
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt insektsnät
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 • Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar
 • Glespanel och ångspärr till innertak
 • Montage vindavledare

 

Övrigt

 • Montage saxtakstolar
 • Invändig ställning
 • Avväxlingar ovan breda fönster
 • Avväxling ovan fönster
 • Montage 1 st fönster 10×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 3 st fönster 20×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 4 st fönster 10×12 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 3 st fönsterdörr 10×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Gavelspetsar mot kök/allrum montage reglar, isolering och ångspärr
 • Montage luftspaltsskivor saxtakstolar
 • Montage ångspärr och glespanel sneda innertak
 • Etablering

Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Exkl. isolering, ångspärr och gles mot yttertak och yttre gavelspetsar på loft.
Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
  byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
  lossningsinstruktion.
 • Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
  och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är ja! 

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer.

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar:

 • Vit oljegrund
 • Röd oljegrund
 • 1 strykning faluröd slamfärg
 • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg. 

 

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.

Går det att inreda ett loft?

Svaret är ja! 

I detta exempel är byggnaden försedd med saxtakstolar i den sociala delen av huset och ramverkstakstolar (OBS! förrådsloft) i byggnadens andra del. Men om ni önskar kan vi anpassa byggnaden med bostadsklassade ramverkstakstolar.