Attefallshuset Tallen - Småblock

Attefallshuset Tallen

Pris

Byggsats

197700:-

Montage

112200:-

309900:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Attefallsbyggnad

Bredd

3,7 m

Längd

7,9 m

Byggarea

30 m²

Attefallshuset Tallen

Elegant attefallare med pulpettak. Lämpar sig för gäststugan, tonårsboendet, kontoret eller bara ett mysigt litet krypin på tomten.

Vårt standardiserade byggsystem lämnar, standardiseringen till trots, en hel del utrymme för anpassningar. Önskar du andra fönster eller liknande så tveka inte att efterfråga detta.

Byggnaden uppfyller reglerna för en såkallad Bolundare.

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria Kontakta mig

Bilder

Attefallshuset Tallen
Attefallshuset Tallen
Attefallshuset Tallen
Attefallshuset Tallen

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Stuga 3.7 x 7.9 m (Grundyttermått 3.6 x 7.8 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.4 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg) (spikas med varmförzinkad maskinspik)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Träfiberskivor till insida yttervägg
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 145 mm
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.
 • Höga väggblock gavlar som kapas jäms med takstol för att undvika midja

 

Tak

 • Takstolar 14°
 • Pulpettak för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Takreglar c/c 600mm
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Gipsskivor tak
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Takisolering 240 mm
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (vit) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

 

Fönster, dörrar och portar

 • 2 Fönster 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt Inkl. bleck (Vit)
 • 2 Fönster 4×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
 • 1 Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) (Högerhängning) Inkl. bleck (Vit)
 • 1 Fönster 9×5 (vit) 3-glas vrid (Alu)

 

Grund

 • Bjälklag 45×220
 • Trossbottenskivor till bjälklag
 • Panel täcker bjälklaget.
 • Golvspånskivor (22 mm)
 • Bjälklagsisolering 220 mm
 • Ångspärr till bjälklag

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage underlagstak, bärläkt
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
 • Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 • Knutbrädor
 • Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
 • Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
 • Isolering av innertak/mellanbjälklag
 • Stomme bjälklag inklusive trossbotten-skivor.
 • Montage av pulpetblock
 • Montage vindavledare
 • Montage av isolering i bjälklag
 • Montage av stora fönster (9×21) inkl. utvändigt foder och bleck

 

Övrigt

 • Etablering
 • Snedkapning panel gavel
 • Montage 1 st 9×5 fönster ink bleck samt foder
 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
 • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
 • Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
 • Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
 • Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt.

Frågor & svar

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar:

 • Vit oljegrund
 • Röd oljegrund
 • 1 strykning faluröd slamfärg
 • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg. 

 

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.

Hör gärna av er till våra säljare för att bolla dina byggidéer.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!