Fjällstuga - Småblock

Fjällhuset

Pris

Byggsats

288300:-

Montage

167900:-

Byggsats

517400:-

Montage

250800:-

Byggsats

719100:-

Montage

325300:-

456200:- 768200:- 1044400:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Fjällstuga

Bredd

7,3 m

Längd

12,1 m

Boarea

75 m² (ca 104 m² ink övervåning)

Byggnadshöjd

3,2 m

Byggarea

88 m²

Fjällhuset

Lundqvist fjällhusserie optimeras för härliga fjällvyer, sprakande braskaminer och smarta utrymmen för såväl sängar som torkmöjligheter.

Vårt standardiserade byggsystem lämnar, standardiseringen till trots, en hel del utrymme för anpassningar. Kombinera din fjällstuga med såväl lofttakstolar som ryggåstak för att på bästa sätt vinna värdefulla kvadrat till de sociala ytorna. I fjällhuset förespråkar vi en rejäl stomme på 195 mm som står pall för såväl höga snölaster som ett kyligt klimat.

 

Prisexemplet är endast ett förslag och går självfallet att vidareutveckla eller justera för att passa just er. Tänk dock på att utgå ifrån att varje block är 1,2 m brett.

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Martin

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Martin Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise Kontakta mig

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 7.3 x 12.1 m (Grundyttermått 7.2 x 12 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600
 • Väggblock med 30cm paneluppstick för att klä in förhöj tväggliv. Höjd mellan
  betongplatta och underram lofttakstol är 2,5m

 

Tak

 • Takstolar 38°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.5 m. lätt tak
 • Löst levererad panel till gavelspetsarna
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Takkonstruktion med förhöjt väggliv samt 4,8m ryggåstak och 7,2m bostadsloft

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • 1 st 9×12 dm Öppning
 • 1 st 6×6 dm Öppning
 • 2 st 11×5 dm Öppning
 • 5 st 9×21 dm Öppningar
 • 2 st 5×21 dm Öppningar

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage råspont, strö, bärläkt och papp
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Knutbrädor
 • Platsbyggd gavelspets inkl. panel

 

Övrigt

 • Montage ryggåstak
 • Montage bostadslofttakstolar med lös topp
 • Montage mellanbjälkar bostadsloft
 • Invändig ställning
 • Etablering

Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
  hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
  byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
  lossningsinstruktion.
 • Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
  och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 7.3 x 12.1 m (Grundyttermått 7.2 x 12 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor
 • Väggblock med 30cm paneluppstick för att klä in förhöj tväggliv. Höjd mellan
  betongplatta och underram lofttakstol är 2,5m

 

Tak

 • Takstolar 38°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.5 m. lätt tak
 • Löst levererad panel till gavelspetsarna
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett Kami Classic plåttak (svart) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • Takkonstruktion med förhöjt väggliv samt 4,8m ryggåstak och 7,2m bostadsloft

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) (Obestämd
  hängning) Inkl. bleck
 • 3 Fönster 9×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 2 Fönster 5×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 1 Fönster 5×12 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 2 Fönster 11×5 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 1 Fönster 6×6 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 1 Fönster 9×13 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 2 Fönster 8×11 (vit) 3-glas Sidohängda (alu) inkl. bleck (Loft)
 • 4 Fönster sneda överstycken 38° (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 1 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit) 3-glas (alu) inkl. bleck

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt insektsnät
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 • Knutbrädor
 • Platsbygd gavelspets inkl. panel
 • Montage råspont och underlagstäckning

 

Övrigt

 • Montage ryggåstak
 • Montage bostadslofttakstolar med lös topp
 • Montage mellanbjälkar bostadsloft
 • Invändig ställning
 • Montage 3 st fönster 9×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 3 st fönster 5×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönster 11×5 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönster 6×6 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönster 9×13 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 2 st fönster 8×11 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönsterdörr 9×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 4 st fönster med sneda överstycken inkl. utvändigt foder och bleck
 • Etablering
 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
  hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
  byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
  lossningsinstruktion.
 • Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
  och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 7.3 x 12.1 m (Grundyttermått 7.2 x 12 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Reglar till innervägg (45×70)
 • 11 mm OSB-skivor till insida yttervägg
 • OSB-skivor innervägg
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Gipsskivor innervägg
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
 • Väggisolering innervägg (70mm)
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.
 • Väggblock med 30cm paneluppstick för att klä in förhöjtväggliv. Höjd mellan
  betongplatta och underram lofttakstol är 2,5m
 • Innerväggar mängdat efter planlösning på hemsidan

 

Tak

 • Takstolar 38°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.5 m. lätt tak
 • Löst levererad panel till gavelspetsarna
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett Kami Classic plåttak (svart) med tillbehör
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • Takkonstruktion med förhöjt väggliv samt 4,8m ryggåstak och 7,2m bostadsloft
 • Isolering till mellanbjälklag
 • Lösull 300 mm mot yttertak (OBS detta gäller endast vid montage steg 3)
 • Gipsskivor 13mm till innertak och snedtak/stödbensvägg loft
 • Luftspaltskivor mot yttertak

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) (Obestämd
  hängning) Inkl. bleck
 • 3 Fönster 9×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 2 Fönster 5×21 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 1 Fönster 5×12 (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 2 Fönster 11×5 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 1 Fönster 6×6 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 1 Fönster 9×13 (vit) 3-glas vrid (alu) inkl. bleck
 • 2 Fönster 8×11 (vit) 3-glas Sidohängda (alu) inkl. bleck (Loft)
 • 4 Fönster sneda överstycken 38° (vit) 3-glas fast (alu) inkl. bleck
 • 1 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit) 3-glas (alu) inkl. bleck

Öppningar som ryms ”inom” blocken är förberedda och färdiga från fabrik

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • Golvspånskivor 22 mm till loft 5,0 x 7,2
 • OBS! Kontakta oss 1-2 veckor före önskad leverans av isolering, skivmaterial då detta ej levereras tillsammans med byggsatsen

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt insektsnät
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 • Knutbrädor
 • Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar
 • Glespanel och ångspärr till innertak.
 • Platsbyggd gavelspets inkl. panel
 • Montage råspont och underlagstäckning
 • Montage vindavledare

 

Övrigt

 • Montage ryggåstak
 • Montage bostadslofttakstolar med lös topp
 • Montage mellanbjälkar bostadsloft
 • Invändig ställning
 • Montage 3 st fönster 9×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 3 st fönster 5×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönster 11×5 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönster 6×6 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönster 9×12 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 2 st fönster 8×11 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 1 st fönsterdörr 9×21 inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage 4 st fönster med sneda överstycken inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage luftspaltsskivor
 • Isolering och ångspärr gavelspetsar
 • Montage ångspärr och glespanel sneda tak
 • Isolera stående och ångspärr mot takfot
 • Etablering
 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Exkl. isolering till mellanbjälklag/innertak

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
  hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
  byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
  lossningsinstruktion.
 • Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
  och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är ja! 

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer.

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar:

 • Vit oljegrund
 • Röd oljegrund
 • 1 strykning faluröd slamfärg
 • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg. 

 

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.