Fritidshus i småblock

Klipphuset

Pris

Byggsats

443000:-

Montage

235100:-

Byggsats

635000:-

Montage

305600:-

670800:-
928900:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Fritidshus

Bredd

Ca 4,95

Längd

Ca 19,35

Boarea

80 m²

Klipphuset

Till att börja med, vilket läge vi tittar på! Klipphuset är helt sonika 80 kvadratmeter skärgårdshus, som bör stå på en stenig bergsklippa. 🙂

Huset, som är ritat med utgångspunkt från vårt småblockssystem, kommer i ett modernt utförande, men tar inte över för mycket, utan låter snarare den otroliga tomten och utsikten göra jobbet. Fasadbeklädnaden består av vår funkispanel (stående z-panel), på taket sitter ett falsat plåttak från Kami och fönstren levereras från Traryd Fönster. Klipphuset är endast ett exempel och kan justeras, vi hoppas den kan fungera som inspiration för dig som planerar att bygga.

 

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna Kontakta mig

Inspirationsbilder (Kan avvika från standardutförande)

Klipphuset
Klipphuset
Klipphuset
Klipphuset
Klipphuset
Klipphuset
Klipphuset
Klipphuset

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 4.9 x 19.3 m (Grundyttermått 4.8 x 19.2 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Funkispanel med grundmålning (Vit oljegrundfärg)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och knutbrädor.
 • Höga väggblock till gavlar som kapas jäms med takstol för att undvika midja

 

Tak

 • Takstolar 22°
 • Saxtakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Takreglar c/c 600mm
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • Ladhusstil med minimal takfot.

 

Fönster, dörrar och portar

 • 5 Fönster 20×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu)  Inkl. bleck (Vit)
 • 1 Fönster 4×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
 • 3 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas (trä/alu)  Inkl. bleck (Vit)
 • 4 st Fönster 8×8 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu)

Fönsteröppningar inom väggblock förbereds och levereras färdiga från fabrik

 

Grund

 • Bjälklag 45×220
 • Trossbottenskivor till bjälklag
 • Panel täcker bjälklaget.

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

MOMENT

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Montage underlagstak, bärläkt
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Stomme bjälklag inklusive trossbotten-skivor.
– Platsbygd gavelspets inkl. panel
– Montage av extra stora fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Avväxling ovan port- / fönsteröppning
– Etablering
– Ställningskostnad
– Milersättning

 

ÖVRIGT

– Montage saxtakstolar
– Invändig ställning
– Snedkapa gavelblock
– Montage 4st fönster 8×8 inkl. utvändigt foder och bleck
– Etablering

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
– Byggström och byggvatten
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan upp

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 4.9 x 19.3 m (Grundyttermått 4.8 x 19.2 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Funkispanel med grundmålning (Vit oljegrundfärg)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Reglar till innervägg (45×70)
 • Träfiberskivor till insida yttervägg
 • Träfiberskivor mellanväggar
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Gipsskivor mellanväggar
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
 • Väggisolering innervägg (70mm)
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.
 • Höga väggblock till gavlar som kapas jäms med takstol för att undvika midja

 

Tak

 • Takstolar 22°
 • Saxtakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Takreglar c/c 600mm
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Gipsskivor tak
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • Ladhusstil med minimal takfot.
 • Lösull 400 mm mot yttertak (Lokala prisskillnader kan finnas på denna produkt)
 • Luftspaltsskivor

 

Fönster, dörrar och portar

 • 5 Fönster 20×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu)  Inkl. bleck (Vit)
 • 1 Fönster 4×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
 • 3 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas (trä/alu)  Inkl. bleck (Vit)
 • 4 st Fönster 8×8 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu)

Fönsteröppningar inom väggblock förbereds och levereras färdiga från fabrik

 

Grund

 • Bjälklag 45×220
 • Trossbottenskivor till bjälklag
 • Panel täcker bjälklaget.
 • Golvspånskivor (22 mm)
 • Bjälklagsisolering 220 mm
 • Ångspärr till bjälklag

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

MOMENT

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Montage underlagstak, bärläkt
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
– Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
– Stomme bjälklag inklusive trossbotten-skivor.
– Platsbygd gavelspets inkl. panel
– Montage vindavledare
– Montage av isolering i bjälklag
– Montage av extra stora fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Avväxling ovan port- / fönsteröppning
– Etablering
– Ställningskostnad
– Milersättning

 

ÖVRIGT

– Montage saxtakstolar
– Invändig ställning
– Snedkapa gavelblock
– Montage 4st fönster 8×8 inkl. utvändigt foder och bleck
– Regla, isolera och ångspärr gavelspetsar
– Montage luftspaltskivor
– Ångspärr och glespanel 300c/c sneda tak
– Etablering

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
– Byggström och byggvatten
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan upp

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är ja! 

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer.

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar:

 • Vit oljegrund
 • Röd oljegrund
 • 1 strykning faluröd slamfärg
 • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg. 

 

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!