Lilla Ladhuset - Småblock

Lilla Ladhuset

Pris

Byggsats

160600:-

Montage

86500:-

Byggsats

315600:-

Montage

134500:-

Byggsats

372700:-

Montage

160300:-

247100:- 450100:- 533000:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Ladhus

Bredd

4.9 m

Längd

9.7 m

Boarea

39.5 m²

Byggnadshöjd

Byggarea

48 m²

Lilla Ladhuset

Den omåttligt populära Ladhus-stilen – här en mindre variant på ca 40 m².

Byggsatsen är tillverkad i den populära ladhusstilen, som smälter väl in i såväl skogsgläntan som stenklippan vid vattnet eller kanske som ett gästhus?

 

I det här exemplet har vi utgått från vårt populära byggsystem som vi kallar för småblock.

 

Prisexemplet är endast ett förslag och går självfallet att vidareutveckla eller justera för att passa just er. Tänk dock på att utgå ifrån att varje block är 1,2 m brett, eftersom att småblockssystemet är anpassat efter den standarden.

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Anna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Josef

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Josef Kontakta mig

Specifikationer

Byggsats

Väggar

Fritidshus 4.9 x 9.7 m (Grundyttermått 4.8 x 9.6 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.7 m)
Väggreglar 45×195
Väggblock anpassas med luftspalt
Funkispanel (spikas med varmförzinkad maskinspik)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Mellanreglar c/c 600

Tak

Takstolar 38°
Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
Färdiga gavelspetsar
Råspont 20mm (luckor)
Underlagspapp T-Tak Domo
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Vindavstyvningsmaterial till tak
Ladhusstil med minimal takfot. Takstolarna anpassade för förrådslast (Ej Bostad)

Grund

Egen grundläggning

Övrigt

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät
6×6 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
9×21 dm fönsteröppning
Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial samt spiken till underlagstaket

Montage

MOMENT

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Montage råspont, strö-, bärläkt och papp
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Knutbrädor

 

ÖVRIGT

– Etablering
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt.

Byggsats

Väggar

Fritidshus 4.9 x 9.7 m (Grundyttermått 4.8 x 9.6 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.7 m)
Väggreglar 45×195
Väggblock anpassas med luftspalt
Funkispanel med grundmålning (Specialkulör)
(spikas med varmförzinkad maskinspik)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Mellanreglar c/c 600
Rostfri spik pga Järnvitriol
All övrig Panel samt grundmålning Järnvitriol

Tak

Takstolar 38°
Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
Färdiga gavelspetsar
Råspont 20mm (luckor)
Underlagspapp T-Tak Domo
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Komplett Kami Classic plåttak (aluzink) med tillbehör
Takavvattningssystem (aluzink) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
Vindavstyvningsmaterial till tak
Ladhusstil med minimal takfot. Takstolarna anpassade för förrådslast (Ej Bostad)

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

1 Fönster 6×6 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
9 Fönster 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt Inkl. bleck (Vit)
2 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt (Obestämd hängning) Inkl. bleck (Vit)
1 st Altandörr anpassad med lås för att fungera som ytterdörr

Grund

Egen grundläggning

Övrigt

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät ingår

Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial samt spiken till underlagstaket (Spik ingår vid Lundqvist montage)

Obs Järnvitriol är ”levande” och utseende förändras efter hur utsatt det är för
fukt. Ansvar för ev nyansskillnader under frakt samt lagring tas ej.

Montage

MOMENT

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Montage råspont och underlagstäckning
– Montage av stora fönster (9×21) inkl. utvändigt foder och bleck

ÖVRIGT

– Etablering
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt.

Byggsats

Väggar

Fritidshus 4.9 x 9.7 m (Grundyttermått 4.8 x 9.6 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.7 m)
Väggreglar 45×195
Väggblock anpassas med luftspalt
Funkispanel med grundmålning (Specialkulör)
(spikas med varmförzinkad maskinspik)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Träfiberskivor till insida yttervägg
13 mm gipsskivor till insida yttervägg
Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
Mellanreglar c/c 600
Ångspärr
Installationsskiktsisolering
Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
Ångspärrstejp
Drevisolering
Rostfri spik pga Järnvitriol
All övrig Panel samt grundmålning Järnvitriol

Tak

Takstolar 38°
Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
Färdiga gavelspetsar
Råspont 20mm (luckor)
Underlagspapp T-Tak Domo
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Gipsskivor tak
Komplett Kami Classic plåttak (aluzink) med tillbehör
Takisolering 240 mm mellanbjälklag
Glespanel
Ångspärr
Vindavledare
Takavvattningssystem (aluzink) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
Vindavstyvningsmaterial till tak
Ladhusstil med minimal takfot. Takstolarna anpassade för förrådslast (Ej Bostad)

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

1 Fönster 6×6 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Vit)
9 Fönster 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt Inkl. bleck (Vit)
2 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt (Obestämd hängning) Inkl. bleck (Vit)
1 st Altandörr anpassad med lås för att fungera som ytterdörr

Grund

Egen grundläggning

Övrigt

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät

Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial samt spiken till underlagstaket (Spik ingår vid Lundqvist montage)

Obs Järnvitriol är ”levande” och utseende förändras efter hur utsatt det är för fukt. Ansvar för ev nyansskillnader under frakt samt lagring tas ej.

OBS! Kontakta oss 1-2 veckor före önskad leverans av isolering, skivmaterial då
detta ej levereras tillsammans med byggsatsen.

Montage

MOMENT

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
– Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
– Isolering av innertak/mellanbjälklag
– Montage råspont och underlagstäckning
– Montage vindavledare
– Montage av stora fönster (9×21) inkl. utvändigt foder och bleck

ÖVRIGT

– Etablering
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt.

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är ja! 

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer.

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar:

  • Vit oljegrund
  • Röd oljegrund
  • 1 strykning faluröd slamfärg
  • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg. 

 

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.