Fjällstuga - Småblock

Toppstugan

Skicka in en förfrågan

Begär offert

Skicka in en förfrågan

Begär offert

Skicka in en förfrågan

Begär offert

Vill du ha grundentreprenad?

Ja

Pris

Byggsats

471700:-

Montage

205500:-

Grund

277900:-

Byggsats

615700:-

Montage

261500:-

Grund

277900:-

677200:-
877200:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Fjällstuga

Bredd

7,3 m

Längd

9,7 m

Boarea

61,2 m² (exkl övervåning)

Byggarea

71 m²

Toppstugan

Lundqvists fjällstuga, Toppstugan, är optimerad för natursköna fjällmiljöer, sprakande braskaminer och stora umgängesytor.

Toppstugan är en 70 kvadratmeter fjälstuga som har utformats för att ge dig den ultimata fjällupplevelsen. Vårt standardiserade byggsystem lämnar, standardiseringen till trots, en hel del utrymme för anpassningar. Man är inte i fjällen för sova, därför är det smart att placera sovrum uppe på ett loft och på så sätt maximera de sociala ytorna. I fjällhuset förespråkar vi en rejäl stomme på 195 mm som står pall för såväl höga snölaster som ett kyligt klimat.

 

Prisexemplet är endast ett förslag och går självfallet att vidareutveckla eller justera för att passa just er. Tänk dock på att utgå ifrån att varje block är 1,2 m brett.

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Alexander Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Maria Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Sanna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise

Hör gärna av dig om du vill veta mer /Denise Kontakta mig

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 7.3 x 9.7 m (Grundyttermått 7.2 x 9.6 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.4 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Paneluppstick 400 mm. Höjd utvändigt 2,8 m, Höljd invändigt under loft ca 2,4 m
 • Teknos lasyr i kulör (Ink grundolja): alcro mylla 322. Detta på Panel samt övrig  grundmålning

Tak

 • Takstolar 30°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett Kami Classic plåttak (svart) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • 4,8 m bostadsloft + 4,8 m ryggåstak
 • Regelvirke för varm gavelspets, vindduk
 • Gaffelankare samt skruv till mellanbjälklag

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Fönster 9×10 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Svart)
 • 3 Fönster 9×13 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Svart)
 • 2 Fönster 6×6 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Svart)
 • 3 Fönster 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt Inkl. bleck (Svart)
 • 1 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt (Högerhängning) Inkl. bleck (Svart)
 • 1 st Fönster 4×13 vrid
 • OBS vit utsida på alla fönster + fönsterdörr byts ut mot svart. Vit insida
 • 4 st fönster med snett överstycke som monteras ovan 9×21 fönster på gaveln.
 • Spröjs
 • 1 st 8×11 Sidohängt fönster
 • 1 st Polardörren Stripe slät kg 10×21 (Kulör Granit)

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Moment

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Montage råspont och underlagstäckning
– Montage av stora fönster (9×21) inkl. utvändigt foder och bleck
– Etablering
– Montage utvändig smyg på fönster
– Montage utvändig smyg på stora fönster (9×21)
– Montage utvändig smyg på dörr
– Upptag öppning på byggplats
– Montage utvändig smyg på special öppningar
– Ställningskostnad
– Kranbil
– Milersättning

Övrigt 

– Montage bostadslofttakstolar
– Montage ryggåstak inkl limträstolpar och limträbalk
– Montering mellanbjälkar
– Montering mellanreglar för mellanbjälkar
– Invändig ställning
– Regla fönsteröppningar i gavelspets
– Montering sneda fönster i gavelspets inkl utvändigt foder och bleck
– Avväxling ovan ytterdörr och 4×13 fönster
– Montering 1st 10×21 ytterdörr inkl utvändigt foder och bleck
– Montering 1st 8×11 fönster inkl utvändigt foder och bleck
– Montering 1st 4×13 fönster inkl utvändigt foder och bleck
– Etablering

Förutsättningar och reservationer 

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
– Byggström och byggvatten
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

 

Grundentreprenad (Om grundläggning valt)

Moment

– Avtäckning markyta max 35 cm
– Grävning servis 6m
– Utläggning markduk
– Utläggning dränering
– Utläggning makadambädd ca 15 cm
– Kantbalksavjämning
– Profilutsättning kantblock
– Utsättning kantbalkar
– Utläggning Isolering grund
– Utläggning tjälisolering
– Utsättning Kantarmering
– Utsättning Armeringsmatta
– Gjuta grund inkl. slodning alt. glättning
– Vot
– Milersättning
– Etablering/avetablering
– Betong lev. med Betongbil med 9m ränna
– Grundprojektering (Lundqvist)
– VS Projektering (Lundqvist)
– Installation golvvärme med mont.mtrl inkl. fördelarskåp
– Avsättning vatten och avlopp kök
– Avsättning vatten och avlopp badrum
– Avsättning vatten och avlopp tvättmaskin & VP/VVB
– Etablering entreprenadmaskin
– Markduk dränering

 

Förutsättningar och reservationer 

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
– Byggström 3-fas 16A
– Byggvatten
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer kabelanvisning och att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil med ränna finns fram till grunden
– Att ange sockelhöjd och ordna utsättning
– Eventuell utfyllnad och komprimering av fyllnadsmassor under makadambädd
– Att utrymme för en plan och hårdgjord yta finns 2m runt om grunden
– Ansvarar för snöröjning
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till grunden placeras i nära anslutning till byggplats
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Att huvudledning för vatten och avlopp alt. stenkista är utmärkt.
– Att dagvattenledning för dränering alt. stenkista är utmärkt.
– Ansvarar för att grunden täcks eller/och vattnas för att minska risken för krympsprickor.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Övriga reservationer:
– Tjäle max. 30 cm.
– Reservation mot mark med otillräcklig bärighet, vatten och vattensjuk mark, sten
över 0.5m³ samt träd och stubbar.
– Radonhalter i mark som kräver åtgärd i betongplattan.
– Bärighet i mark motsvarande vad som föreskrivs i konstruktionsritning för grund.
– Entreprenadsgräns är lika med 1 meter utanför grund.

Byggsats

Väggar

 • Fritidshus 7.3 x 9.7 m (Grundyttermått 7.2 x 9.6 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.4 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Reglar till innervägg (45×70)
 • Träfiberskivor till insida yttervägg
 • Träfiberskivor mellanväggar
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Gipsskivor mellanväggar
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
 • Väggisolering innervägg (70mm)
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Paneluppstick 400 mm. Höjd utvändigt 2,8 m, Höljd invändigt under loft ca 2,4 m
 • Teknos lasyr i kulör (Ink grundolja): alcro mylla 322. Detta på Panel samt övrig
  grundmålning
 • Material för innerväggar efter planlösning på hemsidan.

Tak

 • Takstolar 30°
 • Ramverkstakstol för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Gipsskivor tak
 • Komplett Kami Classic plåttak (svart) med tillbehör
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • 4,8 m bostadsloft + 4,8 m ryggåstak
 • Ångspärr + Glespanel mot yttertak
 • Gipsskivor mot yttertak + Stödben + gavelspets
 • Regelvirke för varm gavelspets, vindduk
 • Luftspaltsskivor
 • Isolering för gavelspets
 • Isolering till installationsskikt gavelspets
 • 45×45 reglar till installationsskikt gavelspets
 • Träfiberskiva för gavelspets
 • Golvspånskivor för loft
 • Isolering mellanbjälklag 220 mm
 • Gaffelankare samt skruv till mellanbjälklag
 • Lösull 300 mm mot yttertak (Ink inblåsningen i sig)

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Fönster 9×10 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Svart)
 • 3 Fönster 9×13 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Svart)
 • 2 Fönster 6×6 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu) Inkl. bleck (Svart)
 • 3 Fönster 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt Inkl. bleck (Svart)
 • 1 Helglasad Fönsterdörr 9×21 (vit insida och utsida) 3-glas (trä/alu) härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt (Högerhängning) Inkl. bleck (Svart)
 • 1 st Fönster 4×13 vrid
 • OBS vit utsida på alla fönster + fönsterdörr byts ut mot svart. Vit insida
 • 4 st fönster med snett överstycke som monteras ovan 9×21 fönster på gaveln.
 • Spröjs
 • 1 st 8×11 Sidohängt fönster
 • 1 st Polardörren Stripe slät kg 10×21 (Kulör Granit)

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Moment

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
– Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
– Knutbrädor
– Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
– Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
– Montage råspont och underlagstäckning
– Montage vindavledare
– Montage av stora fönster (9×21) inkl. utvändigt foder och bleck
– Etablering
– Montage utvändig smyg på fönster
– Montage utvändig smyg på stora fönster (9×21)
– Montage utvändig smyg på dörr
– Upptag öppning på byggplats
– Montage utvändig smyg på special öppningar
– Ställningskostnad
– Kranbil
– Milersättning

Övrigt 

– Montage bostadslofttakstolar
 – Montage ryggåstakstolar inkl limträstolpar och limträbalkar
– Invändig ställning
– Montering mellanbjälkar
– Regla fönsteröppningar i gavelspets
– Montering sneda fönster i gavelspets inkl utvändigt foder och bleck
– Regla, isolera och ångspärr på gavelspets
– Montage luftspaltskivor
– Ångspärr och glespanel c/c 300 mot yttertak
– Regla och isolera stående mot takfot
– Avväxling ovan ytterdörr och 4×13 fönster
– Montering 1st 10×21 ytterdörr inkl utvändigt foder och bleck
– Montering 1st 8×11 fönster inkl utvändigt foder och bleck
– Montering 1st 4×13 fönster inkl utvändigt foder och bleck
– Etablering

Förutsättningar och reservationer 

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
– Byggström och byggvatten
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

 

Grundentreprenad (Om grundläggning valt)

Moment

– Avtäckning markyta max 35 cm
– Grävning servis 6m
– Utläggning markduk
– Utläggning dränering
– Utläggning makadambädd ca 15 cm
– Kantbalksavjämning
– Profilutsättning kantblock
– Utsättning kantbalkar
– Utläggning Isolering grund
– Utläggning tjälisolering
– Utsättning Kantarmering
– Utsättning Armeringsmatta
– Gjuta grund inkl. slodning alt. glättning
– Vot
– Milersättning
– Etablering/avetablering
– Betong lev. med Betongbil med 9m ränna
– Grundprojektering (Lundqvist)
– VS Projektering (Lundqvist)
– Installation golvvärme med mont.mtrl inkl. fördelarskåp
– Avsättning vatten och avlopp kök
– Avsättning vatten och avlopp badrum
– Avsättning vatten och avlopp tvättmaskin & VP/VVB
– Etablering entreprenadmaskin
– Markduk dränering

 

Förutsättningar och reservationer 

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller och bekostar följande:
– Byggström 3-fas 16A
– Byggvatten
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand
– Ombesörjer kabelanvisning och att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil med ränna finns fram till grunden
– Att ange sockelhöjd och ordna utsättning
– Eventuell utfyllnad och komprimering av fyllnadsmassor under makadambädd
– Att utrymme för en plan och hårdgjord yta finns 2m runt om grunden
– Ansvarar för snöröjning
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till grunden placeras i nära anslutning till byggplats
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Att huvudledning för vatten och avlopp alt. stenkista är utmärkt.
– Att dagvattenledning för dränering alt. stenkista är utmärkt.
– Ansvarar för att grunden täcks eller/och vattnas för att minska risken för krympsprickor.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att antingen häva avtalet eller debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Övriga reservationer:
– Tjäle max. 30 cm.
– Reservation mot mark med otillräcklig bärighet, vatten och vattensjuk mark, sten
över 0.5m³ samt träd och stubbar.
– Radonhalter i mark som kräver åtgärd i betongplattan.
– Bärighet i mark motsvarande vad som föreskrivs i konstruktionsritning för grund.
– Entreprenadsgräns är lika med 1 meter utanför grund.

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är ja! 

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer.

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

 

Fönster

Gällande färg på fönster så erbjuder vi hela Traryd fönsters produktsortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg. 

 

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!