Extra bred port för två bilar

Dubbelgarage

Pris

Byggsats

104300:-

Montage

60900:-

Byggsats

175200:-

Montage

88200:-

Byggsats

229900:-

Montage

112600:-

165200:- 263700:- 342500:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Dubbelgarage

Byggarea

Ca 62 kvm

Taklutning

22°

Vägghöjd

2,5 m

Stomme

145 mm

Dubbelgarage

Det här enkla men funktionella garaget ger dig utrymme för såväl bilar som förvaring.

I den här modellen har vi vad vi kallar för ett standardgarage för två bilar. I just det här fallet föll valet för en bredare dubbelport, men för dig som föredrar två separata enkelportar är det självfallet inga problem att ordna.

 

Detta exempel är endast ett förslag på utförande, vilket betyder att du själv väljer vilka material du vill plocka med när du beställer. Klicka dig gärna in i vår 3D-konfigurator och modifera byggnaden efter dina önskemål, där hittar du priser på såväl tillval som montaget om du inte vill göra den biten själv.

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Anna

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Anna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Josef

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Josef Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Sanna

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Sanna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Julia

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Julia

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Byggnad 7.3 x 8.5 m (Grundyttermått 7.2 x 8.4 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Extra luftning av panelen
 • Standardpanel (obehandlad)
 • Vindpapp
 • Knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor, foder, underspikning, hammarband, syll

 

Tak

 • Takstol 22° Sadeltak för snözon 3.0 m. lätt tak (alt. 2.5 m. tungt), färdiga
  gavelspetsar.
 • Takreglar c/c 600mm, armerad kondensplast

 

Fönster dörrar och portar

 • Fönster dörrar och portar ingår ej i detta utförande

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Väderskyddat

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage underlagstak, bärläkt
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Knutbrädor
 • Ställningskostnad
 • Kranbil
 • Milersättning

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil
  och kranbil finns fram till byggnaden
 • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
 • Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
  hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.

 

Leverans och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Byggsatsen levereras enligt preliminär leveransvecka på
orderbekräftelse, normalt sett 1-2 veckor innan montaget. Montaget ska vara
påbörjat senast två veckor efter att byggsatsen blivit levererad, dock minst 8
veckor mellan beställning och montage om inte annan överenskommelse
föreligger.

Byggsats

Väggar

 • Byggnad 7.3 x 8.5 m (Grundyttermått 7.2 x 8.4 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Extra luftning av panelen
 • Standardpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg)
 • Vindpapp
 • Knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor, foder, underspikning, hammarband, syll

 

Tak

 • Takstol 22° Sadeltak för snözon 3.0 m. lätt tak (alt. 2.5 m. tungt), färdiga
  gavelspetsar.
 • Takreglar c/c 600mm, armerad kondensplast
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör.
 • Takavvattningssystem (antracitgrå) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m.

 

Fönster dörrar och portar

 • 2 st Fönster 9×5 (vit) 3-glas fast (trä)
 • 1 st Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré)
 • 1 st Classicdoor 50×21 Slät profil (vit) med motor och fjärrkontroller
 • Plåtbleck (vita) till fönster, dörrar och portar

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Färdigt utvändigt

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage underlagstak, bärläkt
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
 • Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 • Knutbrädor
 • Ställningskostnad
 • Kranbil
 • Milersättning

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil
  och kranbil finns fram till byggnaden
 • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
 • Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
  hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.

 

Leverans och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Byggsatsen levereras enligt preliminär leveransvecka på
orderbekräftelse, normalt sett 1-2 veckor innan montaget. Montaget ska vara
påbörjat senast två veckor efter att byggsatsen blivit levererad, dock minst 8
veckor mellan beställning och montage om inte annan överenskommelse
föreligger.

Byggsats

Väggar

 • Byggnad 7.3 x 8.5 m (Grundyttermått 7.2 x 8.4 m)
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Extra luftning av panelen
 • Standardpanel med grundmålning (vit oljegrundfärg)
 • Vindpapp
 • Knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor, foder, underspikning, hammarband, syll
 • Gips och OSB-skivor
 • Liggande 45×45 & installationsskiktsisolering

 

Tak

 • Takstol 22° Sadeltak för snözon 3.0 m. lätt tak (alt. 2.5 m. tungt), färdiga
  gavelspetsar
 • Takreglar c/c 600mm, armerad kondensplast
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (antracitgrå) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m.
 • Gipsskivor

 

Fönster, dörrar och portar

 • 2 st Fönster 9×5 (vit) 3-glas fast (trä)
 • 1 st Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré)
 • 1 st Classicdoor 50×21 Slät profil (vit) med motor och fjärrkontroller
 • Plåtbleck (vita) till fönster, dörrar och portar

 

Övrigt

 • Isoleringspaket inklusive ångspärr, glespanel, vindavledare, fönsterdrev och
  ångspärrtejp
 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Färdigt utvändigt + Isolering

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Montage underlagstak, bärläkt
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
 • Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
 • Knutbrädor
 • Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar exkl. installationsskikt
 • Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak
 • Isolering av innertak/mellanbjälklag
 • Montage vindavledare
 • Ställningskostnad
 • Kranbil
 • Milersättning

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil
  och kranbil finns fram till byggnaden
 • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
 • Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
  hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.

 

Leverans och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Byggsatsen levereras enligt preliminär leveransvecka på
orderbekräftelse, normalt sett 1-2 veckor innan montaget. Montaget ska vara
påbörjat senast två veckor efter att byggsatsen blivit levererad, dock minst 8
veckor mellan beställning och montage om inte annan överenskommelse
föreligger.

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är Ja!

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer.

Kommer blocken färdiga med panel?

Svaret är JA!

Panelen kommer i de allra flesta fallen färdigspikad, undantaget är när vi levererar byggsatser med liggande panel.

Anledningen till att panelen levereras lös vid liggande panel, är att vi vill undvika upprepade skarvar i panelen, eftersom väggblocken är 1,2 m breda.