Maskinhall i småblock

Mindre maskinhall med plåtfasad

Pris

Byggsats

310200:-

Montage

221100:-

Byggsats

427200:-

Montage

252000:-

531300:-
679200:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Maskinhall

Byggarea

Ca 93 m²

Taklutning

22°

Vägghöjd

4 m

Stomme

45x195

Mindre maskinhall med plåtfasad

Mindre maskinhall med plåtfasad eller ett större garage, Allt beror på hur man vill se det!

Mindre verkstadslokal perfekt för den som gillar att skruva i bilar men samtidigt vill ha plats för traktor eller båten, Plåtfasaden gör exteriören  nästintill underhållsfri.

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Martin

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Martin Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Maria Kontakta mig

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Maskinhall 8.5 x 10.9 m (Grundyttermått 8.4 x 10.8 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 4 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Plåtfasad röd
 • Vindpapp
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.

 

Tak

 • Takstolar 22°
 • Sadeltak för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Strö och bärläkt
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

 

Grund

 • 1 Vikport Prido Ecolid 3-delad inåtgående i standardkulör 35×35
 • 2 Fönster 9×13 (vit insida och utsida) 3-glas fast (trä/alu)
 • 2 Fönster 9×13 (vit insida och utsida) 3-glas vrid (trä/alu)
 • 1 Prido slagport 25×21 grafitgrå
 • Vikport anpassas med infälld gångdörr i ena portbladet samt fönster 480x862mm i vardera portblad

Grund

 • Egen Grundläggning

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät

Montage

Moment

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Montage råspont, strö-, bärläkt och papp
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Montage av plåtfasad
– Montage fönster
– Förberedd gavelspets

 

Övrigt 

– Montage slagport
– Etablering
– Invändig ställning
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och Reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand- ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

 

Byggsats

Väggar

 • Maskinhall 8.5 x 10.9 m (Grundyttermått 8.4 x 10.8 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 4 m)
 • Väggreglar 45×195
 • Plåtfasad röd
 • Vindpapp
 • Hammarband
 • Syll
 • Träfiberskivor till insida yttervägg
 • 13 mm gipsskivor till insida yttervägg
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
 • Mellanreglar c/c 600
 • Ångspärr
 • Installationsskiktsisolering
 • Liggande 45×45 c/c 600 till insida yttervägg.
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor.

 

Tak

 • Takstolar 22°
 • Sadeltak för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Råspont 20mm (luckor)
 • Strö och bärläkt
 • Underlagspapp T-Tak Domo
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Gipsskivor tak
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Glespanel
 • Ångspärr
 • Vindavledare
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • Lösull 400 mm mot yttertak

 

Fönster, dörrar och portar

 • 4 Vikport Prido Ecolid 3-delad inåtgående i standardkulör 35×35 Inkl. bleck
 • Fönster B1 i varje Portblad (480×862 mm)
 • 2 st 10×21 Prido ståldörr i C-Karm

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial samt spiken till underlagstaket
  då man bör hyra en spikpistol för detta
 • Plåtdetaljer kring fönster / portar / dörrar / ingår ej. Vi rekommenderar att man
  anlitar plåtslagare för detta.

 

Montage

Moment

– Montage syll inkl. sylltätning
– Montage väggblock
– Montage hammarband
– Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
– Montage gavelspetsar
– Montage takstolar
– Montage råspont, strö-, bärläkt och papp
– Vindskivor
– Takfotsbrädor
– Gavelbeslag samt fotplåtar
– Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
– Takavvattning – hängrännor
– Takavvattning – stuprör
– Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
– Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar Exkl. installationsskikt
– Glespanel c/c 300 mm och ångspärr till innertak.
– Montage vindavledare
– Montage av plåtfasad
– Montage fönster
– Förberedd gavelspets

 

Övrigt 

– Montage slagport
– Etablering
– Invändig ställning
– Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och Reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
– Byggström
– Ombesörjer att byggavfall tas om hand- ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
– Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
– Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
– Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
– Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
– Ansvarar för snöröjning
– Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
– Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
– Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
– Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
– Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

Frågor & svar

Kan ni även leverera innerväggar?

Vi kan absolut även inkludera inner/-mellanväggar i leveransen. I det medföljande materialet inklderar vi då reglar i trä (dimension beror på väggens funktion) samt isolering.

Går måtten att justera?

Svaret är JA!

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!