Stallbyggnad

Ligghall

Pris

Byggsats

191500:-

Montage

139000:-

330500:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Ligghall

Byggarea

Ca 89 kvm

Vägghöjd

2,7 m

Stomme

145 mm

Ligghall

Lättmonterad ligghall för dig som vill testa på att bygga själv. Prioriterar du hellre att göra annat kan du välja något av våra utföranden på Lundqvistmontage.

En oisolerad ligghall där hästarna får en mjuk halmbädd under tak och ett funktionellt skydd mot väder och vind. Ett enkelt alternativ som ger väldigt mycket funktion.

Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Hör gärna av dig om du har några funderingar! Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Hör gärna av dig om du har några funderingar! mailto:denise@lundqvisttravaru.se

Bilder

Ligghall

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Ligghall 7.3 x 12.1 m (Grundyttermått 7.2 x 12 m).
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.7 m)
 • Väggreglar 45×145
 • Väggblock anpassas med luftspalt
 • Standardpanel med grundmålning (röd oljegrundfärg)
  (spikas med varmförzinkad maskinspik)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Mellanreglar c/c 600
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och knutbrädor.

 

Tak

 • Takstolar 27°
 • Sadeltak för snözon 2.5 m. tungt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Takreglar för c/c 310
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Benders ytbehandlade palemapannor (röd) 2-kup. med tillbehör
 • Takavvattningssystem (röd) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • 2 st 25×22 dm Portöppningar
 • Obs! Vindavstyvningsmaterial ingår ej!

Montage

Moment

 • Montage syll inkl. sylltätning
 • Montage väggblock
 • Montage hammarband
 • Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock- och tätband (pannor)
 • Takavvattning – hängrännor
 • Takavvattning – stuprör
 • Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
 • Knutbrädor
 • Montage underlagstak takreglar 45×70
 • Avväxling ovan port- / fönsteröppning
 • Etablering

 

ÖVRIGT

 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att väg med tillräcklig bärighet och framkomlighet för t.ex. normalstor betongbil och kranbil finns fram till byggnaden
 • Att det finns en plan och hårdgjord yta ca 2m runt om grunden
 • Att grund och/eller plintar ligger max 50cm över omkringliggande marknivå
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl. lossningsinstruktion.
 • Att informera om övriga förutsättningar som kan misstänkas vara försvårande för entreprenaden.
 • Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att debitera den merkostnad som kan uppkomma i form av extra monterings- och projektledningstid samt materialkostnader.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är fastställt.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!