Villa i storblock

Villa Ängsbacken

Vill du ha grundentreprenad?

Ja

Pris

Byggsats

1217000:-

Montage

459000:-

Grund

493000:-

Byggsats med invändig materialsats

1314000:-

Montage

459000:-

Grund

493000:-

1741000:-
1850000:-

ink. moms

Fakta

Typ

2-planshus

Boarea

Ca 184 m²

Byggarea

Ca 120 m²

Antal rum

6 rum

Villa Ängsbacken

En gedigen och rymlig villa som både erbjuder stora sällskapsytor samt gott om sovrum. Med sina 185 m² ryms både den stora och lilla familjen.

Ett hus som kombinerar öppna sällskapsytor med en lite mer avskild övervåning. Med fantastisk utsikt ut över landskapen genom det härlig burspråket i köket kan man kombinera härliga middagar i solnedgången.

Exteriört får vi känslan av ett klassiskt svenskt hem. Med den röda fasaden och de vita stilfulla detaljerna kring fönster och dörrar. Utvändigt bekläs huset med lockpanel och Kamis 1-kupiga Plegelprofil.

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Emelie

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Emelie Kontakta mig!

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Alexander

Hör gärna av dig om du vill veta mer! / Alexander Kontakta mig!

Specifikationer

Byggsats

Villa

 • Fasadyttermått ca. 7,79×12,79 + 4,79×2,5 + 3,79×2,0 meter

 

Väggar

 • Stående panel (Lockpanel 22×120+22×120), spikläkt 34×70 + 12×45, vindduk, 45×45 + 45×195 regelstomme med isolering, ångspärr samt 45×45 regel (installationsregel). All panel är grundmålad. Höjd mellan grund och takstol är 5,1 meter. 
 • Bärande hjärtvägg ingår.

 

Tak

 • Fackverkstakstolar med 27 gr taklutning samt valmat tak 16 gr över burspråk.
 • Kamis 1-kupiga plegelprofil, strö-/bärläkt, underlagspapp T-Tak Domo, råspontluckor 20 mm.
 • Lösull 400mm. (OBS! Lösullspriset gäller ej fjällen samt norr om Kalix då ort unika priser måste tas fram.)
 • Priserna förutsätter alltid snözon 3 eller lägre.

 

Gavelspetsar

 • 2 st gavelspetsar med panel och vindduk.

 

Fönster och dörrar

 • Fönster och fönsterdörrar levereras med 3-glas isolerruta, vitmålade i trä/aluminium med 1,1 – 1,2 i u-värde. Fönster är monterade i väggelementen med bleck och foder. Dörrar och fönster högre än 2,0 m levereras löst.
 • 18 Traryd fönster 11×13 3-glas vrid (alu) Spröjs s00:11
 • 2 Traryd fönster 10×13 3-glas vrid (alu) Spröjs s00:11
 • 2 Traryd fönster 4×13 3-glas fast (alu) Spröjs s00:10 + s00:11
 • 3 Traryd fönster 10×17 3-glas fast (alu) Spröjs s00:11 + s00:11
 • 2 Traryds helglasade fönsterdörrar 10×21/21 3-glas (alu) Spröjs s00:11
 • 1 Pardörr 18×21 Norrsken dekor (9/9) (Spårfräst insida)
 • 1 Ytterdörr 9×21 Smaragd light med 6 glasrutor (Klarglas)
  Samtliga dörrar levereras med klarvit insida och gul utsida (NCS S 1058-Y14R)

 

Övrigt

 • Mellanbjälklag med golvspånskivor ingår. Dimension anpassas i samråd med konstruktör
 • Foder, knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor och underspikning samt syllisolering och blockdrev ingår.
 • Hängrännor, stuprör och övriga plåtdetaljer ingår utvändigt.
 • 45mm isolering till installationsskikt ingår och levereras löst.
 • Glespanel, vindavledare och ångspärr ingår till tak och levereras löst.
 • Bärande hjärtvägg ingår.
 • OBS! Innerväggar ingår inte.
 • Fraktpris ej inkluderat.

 

Ritningar

 • Vi hjälper er med huvudritning, teknisk beskrivning och byggnadslovsritningar för en kostnad av 5,900:-
 • Projektering och ritningar för markplanering, energi-, vatten-, avlopps, värme-, el- och ventilationsinstallationer ingår inte.

 

Leveranser

 • Leveransen ej inräknad i priset.

 

Övriga förutsättningar

 • Villkor i övrigt enligt AA12.
 • Byggfels- och färdigställandeförsäkring ingår ej.
 • Detta är en prisindikation och variationer på priset kan förekomma pga svängningar på marknaden. Lundqvist Trävaru förbehåller sig rätten att justera priset efter rådande marknad och förutsättningar

Montage

 Moment

 • Montage väggblock ink. blockdrev och sylltätning
 • Montage av eventuella bärande innerväggar
 • Montage gavelspetsar
 • Montage takstolar enligt takplan
 • Montage råspont och underlagstäckning
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Knutbrädor
 • Gavelbeslag samt fotplåtar
 • Yttertak inkl. nock och tätband
 • Takavvattning – hängrännor & stuprör
 • Underspikning takutsprång samt insektsnät
 • Montage dörr/dörrar inkl. utvändigt foder och bleck
 • Isolering till yttertak
 • Glespanel och ångspärr till innertak
 • Montage vindavledare samt eventuella luftspaltskivor
 • Montage på byggplats av fönster och fönsterdörrar över 2 meter i höjd.
 • Montage av eventuellt invändiga varma gavelspetsar inklusive reglar, isolering och ångspärr vid ryggåstak
 • Vid villa i 2 plan tillkommer och ingår montage av mellanbjälklag samt av glespanel, ångspärr och isolering.
 • Underspikning i eventuell carport

 

Övrigt

Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

Montagebeskrivningen är generell. För mer specifik information kontakta säljare på Lundqvist.

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele med mera
 • Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet fram till byggplatsen finns med bredd om 3 meter samt en frihöjd om 4,5 meter behöver kontrolleras.
 • Ansvarar för snöröjning
 • Ansvarar för att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg
 • Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
  byggplatsen.
 • Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
  lossningsinstruktion.
 • Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
  och/eller hinder och begränsat med utrymme runt grunden.

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Preliminär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

Byggsats med invändig materialsats

Villa

 • Fasadyttermått ca. 7,79×12,79 + 4,79×2,5 + 3,79×2,0 meter

 

Väggar

 • Stående panel (Lockpanel 22×120+22×120), spikläkt 34×70 + 12×45, vindduk, 45×45 + 45×195 regelstomme med isolering, ångspärr samt 45×45 regel (installationsregel). All panel är grundmålad. Höjd mellan grund och takstol är 5,1 meter.
 • Bärande hjärtvägg ingår.

 

Tak

 • Fackverkstakstolar med 27 gr taklutning samt valmat tak 16 gr över burspråk.
 • Kamis 1-kupiga plegelprofil, strö-/bärläkt, underlagspapp T-Tak Domo, råspontluckor 20 mm.
 • Lösull 400mm. (OBS! Lösullspriset gäller ej fjällen samt norr om Kalix då ort unika priser måste tas fram.)
 • Priserna förutsätter alltid snözon 3 eller lägre.

 

Gavelspetsar

 • 2 st gavelspetsar med panel och vindduk.

 

Fönster och dörrar

 • Fönster och fönsterdörrar levereras med 3-glas isolerruta, vitmålade i trä/aluminium med 1,1 – 1,2 i u-värde. Fönster är monterade i väggelementen med bleck och foder. Dörrar och fönster högre än 2,0 m levereras löst.
 • 18 Traryd fönster 11×13 3-glas vrid (alu) Spröjs s00:11
 • 2 Traryd fönster 10×13 3-glas vrid (alu) Spröjs s00:11
 • 2 Traryd fönster 4×13 3-glas fast (alu) Spröjs s00:10 + s00:11
 • 3 Traryd fönster 10×17 3-glas fast (alu) Spröjs s00:11 + s00:11
 • 2 Traryds helglasade fönsterdörrar 10×21/21 3-glas (alu) Spröjs s00:11
 • 1 Pardörr 18×21 Norrsken dekor (9/9) (Spårfräst insida)
 • 1 Ytterdörr 9×21 Smaragd light med 6 glasrutor (Klarglas)
  Samtliga dörrar levereras med klarvit insida och gul utsida (NCS S 1058-Y14R)

 

Övrigt

 • Mellanbjälklag med golvspånskivor samt isolering ingår. Dimension anpassas i samråd med konstruktör
 • Foder, knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor och underspikning samt syllisolering och blockdrev ingår.
 • Hängrännor, stuprör och övriga plåtdetaljer ingår utvändigt.
 • 45mm isolering till installationsskikt ingår och levereras löst.
 • Glespanel, vindavledare, ångspärr och gips ingår till tak och levereras löst
 • Bärande hjärtvägg ingår.
 • Reglar, isolering, osb och gips till innerväggar ingår och levereras löst. Plywood till badrum. Mängdat efter planritning på hemsidan!
 • OBS! Frakt ej inkluderat!

 

Ritningar

 • Vi hjälper er med huvudritning, teknisk beskrivning och byggnadslovsritningar för en kostnad av 5,900:-
 • Projektering och ritningar för markplanering, energi-, vatten-, avlopps, värme-, el- och ventilationsinstallationer ingår inte.

 

Leveranser

 • Leveransen ej inräknad i priset.

 

Övriga förutsättningar

 • Villkor i övrigt enligt AA12.
 • Byggfels- och färdigställandeförsäkring ingår ej.
 • Detta är en prisindikation och variationer på priset kan förekomma pga svängningar på marknaden. Lundqvist Trävaru förbehåller sig rätten att justera priset efter rådande marknad och förutsättningar

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är Ja!

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men vi kan självklart modifiera byggnaden efter dina önskemål. Om du har egna idéer eller tankar får du gärna ta kontakt med en av våra säljare för att bolla dessa fram och tillbaka.

Kan jag få en annan färg på fasad, fönster eller dörrar?

Fasaden

Gällande fasadfärgen så erbjuder vi 3 olika grundmålningar som standard:

 • Vit oljegrund
 • Röd oljegrund
 • 1 strykning faluröd slamfärg
 • Vidare kan vi även erbjuda alternativet järnvitriol
 • Fler färger finns att få mot pristillägg och önskemål

Fönster

När det kommer till färg på fönster så erbjuder vi hela Traryds fönstersortiment med deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.

Ytterdörrar

Ytterdörrar kommer från Polardörren och där kan vi erbjuda deras standardkulörer samt specialkulör mot pristillägg.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!