Yttertak

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av olika taktyper. Med vår norrländska härkomst faller det sig naturligt att plåttaken dominerar utbudet, men utöver de olika plåtvarianterna kan vi även erbjuda klassiska betongpannor från Benders sortiment.