Steg 3. Montering av hammarband

För att binda ihop väggblocken upptill monterar du hammarband eller väggband som en del väljer att kalla det. Här nedan förklarar vi hur du gör detta "the Lundqvist way".