Vad krävs för att få bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, tillbyggnad eller ombyggnation. Bygglov kan även behövas för att sätta upp ett plank, mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Vissa gånger räcker dock att du gör en så kallad bygganmälan, som exempelvis vid byggnation av Attefallsbyggnader. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller bygganmälan kontaktar man sin kommun.

 

Vad är vad?

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är, som det låter, när du ökar en byggnads volym eller förlänger den åt något håll. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver normalt sett bygglov.

Vilka handlingar som krävs när du söker bygglov kan variera mellan olika kommuner och även beroende på vad du tänkt bygga, men nedan följer en lista på det vanligaste bygglovshandlingarna:

  • Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om marknivåerna kommer att förändras ska normalt sett även dess nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in. De olika fasaderna ska "namnges" med väderstreck. Exempelvis "Fasad mot öster".
  • Planritning över byggnaden ska visa rumsindelningen sett uppifrån inkl. beeskrivningar av vad rummen är tänkt att användas till. Exempelvis garage, förråd, sovrum, kök med mera samt dess rumstorlekar i m². Eventuell köksinredning samt fast inredning i hygienutrymmen och tvättstuga ska redovisas samt dörrar, fönster och portar. Även eventuella trappor och höjdskillnader ska redovisas.
  • Situationsplan är en karta på vilken man visar vad som ska byggas och dess placering på tomten. Avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser ska anges och markeras tydligt på kartan. Situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta inom detalj/primärkarteområde som visar fastighetsgränserna, eventuella befintliga hus samt yttre VA. Om du ska bygga utanför planlagt område bedöms det från fall till fall vad som krävs, så hör med bygglovshandläggaren vilken karta som krävs i ditt fall.

Övrigt värt att veta

I vissa fall kräver även kommunen att du behöver en kontrollansvarig (KA) som hjälper dig med byggprocessen och upprättande av en kontrollplan. På enklare byggnader så som garage är detta dock ganska ovanligt. Behöver du en kontrollansvarig kan du söka efter behöriga personer i listan som vi länkar till här. Ibland kräver kommunen även tydligare konstruktionsritningar, främst på takstolar, innan byggstart - och i så fall är det bara ni hör av er så löser vi det!

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader, som garage, förråd och liknande finns vissa undantag från bygglovsplikten.

Läs mer om detta på sidan När behöver man inte bygglov?
När du väl har fått bygglovet måste du normalt sett börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år. Hos oss på Lundqvist Trävaru hjälper vi gärna till med dina bygglovshandlingar. I vår priskonfiguator kan du generera och skriva ut plan- och fasadritningar helt kostnadsfritt.

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!