Garage i småblock

Pulpetgaraget

Vill du ha grundentreprenad?

Ja

Pris

Byggsats

94100:-

Montage

102900:-

Grund

192700:-

Byggsats

164300:-

Montage

138900:-

Grund

192700:-

Byggsats

206500:-

Montage

168500:-

Grund

192700:-

197000:-
303200:-
375000:-

inkl. moms

Fakta

Typ

Garage

Byggarea

Ca 53 m²

Taklutning

14°

Vägghöjd

2,4 m

Regelstomme

145 mm

Pulpetgaraget

Stilrent garage som harmoniserar med villorna i de nybyggda kvarteren.

Pulpettaket är verkligen en tidlös design som förmodligen alltid kommer att finnas med oss när det kommer till byggnationer av olika slag. Här kombineras detta med en liggande panel och diskreta men stilfulla val av dörrar, fönster och takskjutport. Sen har kunden gett byggnaden liv genom den snygga fasadbelysningen som höjer hemtrevlighetsfaktorn på kvällarna. Kopiera det här förslaget rakt av eller så låter du dig bara inspireras och bygger ditt alldeles egna garage. Gör det direkt i 3D-konfiguratorn eller så tar du kontakt med någon av våra säljare! 🙂

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Sanna

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Sanna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Anna

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Anna Kontakta mig

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Maria

Hör gärna av dig om du vill veta mer! /Maria Kontakta mig

Specifikationer

Byggsats

Väggar

 • Garage 4.9 x 10.9 m (Grundyttermått 4.8 x 10.8 m)
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2,4 m)
 • Väggregel 45×145
 • Liggande panel (lev. löst)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll

 

Tak

 • Takstolar 14°
 • Pulpettak för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Takreglar för cc 600 mm
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • 3 st 9×5 dm öppningar
 • 1 st 25×21 dm öppning
 • 1 st 9×21 dm öppning
 • Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial

 

Montage

Moment

 • Montage liggande panel
 • Montage syllbrädor och sylltätning
 • Montage av väggblock
 • Montage av hammarband
 • Montage av vägg ovanför fönsteröppningar
 • Montage av gavelspetsar
 • Montage av takstolar
 • Montage av armerad kondensplast och bärläkt
 • Montage av knutbrädor
 • Ställningskostnad
 • Kranbil
 • OBS! Vissa lokala prisjusteringar kan förekomma beroende på vart i landet monteringen utförs

 

Övrigt

 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erfoderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggnaden
 • Ansvarar för att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Byggsatsen levereras enligt preliminär leveransvecka på
orderbekräftelse, normalt sett 1-2 veckor innan montaget. Montaget ska vara
påbörjat senast två veckor efter att byggsatsen blivit levererad, dock minst 8
veckor mellan beställning och montage om inte annan överenskommelse
föreligger.

Byggsats

Väggar

 • Garage 4.9 x 10.9 m (Grundyttermått 4.8 x 10.8 m)
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2,4 m)
 • Väggregel 45×145
 • Liggande panel (lev. löst)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor

 

Tak

 • Takstolar 14°
 • Pulpettak för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Takreglar för cc 600 mm
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Classicdoor 25×21 Liggande profil (vit) med motor och fjärrkontroller inkl. bleck
 • 3 Fönster 9×5 (vit) 3-glas fast (trä) inkl. bleck
 • 1 Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) inkl. bleck

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial

 

Montage

Moment

 • Montage liggande panel
 • Montage syllbrädor och sylltätning
 • Montage av väggblock
 • Montage av hammarband
 • Montage av vägg ovanför fönsteröppningar
 • Montage av gavelspetsar
 • Montage av takstolar
 • Montage av armerad kondensplast och bärläkt
 • Montage vindskivor
 • Montage takfotsbrädor
 • Montage gavelbeslag samt fotplåtar
 • Montage yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
 • Montage takavvattning – hängrännor
 • Montage takavvattning – stuprör
 • Montage underspikning takutsprång samt insektsnät
 • Montage av fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage av dörr inkl. utvändigt foder och block
 • Montage av knutbrädor
 • Ställningskostnad
 • Kranbil
 • OBS! Montage av takskjutport ingår ej.
 • OBS! Vissa lokala prisjusteringar kan förekomma beroende på vart i landet monteringen utförs

 

Övrigt

 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erfoderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggnaden
 • Ansvarar för att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Byggsatsen levereras enligt preliminär leveransvecka på
orderbekräftelse, normalt sett 1-2 veckor innan montaget. Montaget ska vara
påbörjat senast två veckor efter att byggsatsen blivit levererad, dock minst 8
veckor mellan beställning och montage om inte annan överenskommelse
föreligger.

Byggsats

Väggar

 • Garage 4.9 x 10.9 m (Grundyttermått 4.8 x 10.8 m)
 • Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2,4 m)
 • Väggregel 45×145
 • Liggande panel (lev. löst)
 • Vindduk
 • Knutbrädor
 • Foder
 • Hammarband
 • Syll
 • Väggisolering anpassad till regelstomme 145 mm
 • Stående mellanreglar för cc 600 mm i vägg
 • Ångspärr
 • Ångspärrstejp
 • Drevisolering
 • Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
  knutbrädor
 • Liggande 45×45 reglar för c/c 600 insida yttervägg
 • Isolering till installationsskiktet
 • Träfiberskiva till insida yttervägg
 • Gips till insida yttervägg

 

Tak

 • Takstolar 14°
 • Pulpettak för snözon 3.0 m. lätt tak
 • Färdiga gavelspetsar
 • Takreglar för cc 600 mm
 • Armerad kondensplast
 • Vindskivor
 • Takfotsbrädor
 • Underspikning
 • Komplett plåttak TP-20 (svart) med tillbehör
 • Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m
 • Takisolering 240 mm (regelskivor)
 • Glespanel
 • Vindavledare
 • Gips till innertak

 

Fönster, dörrar och portar

 • 1 Classicdoor 25×21 Liggande profil (vit) med motor och fjärrkontroller inkl. bleck
 • 3 Fönster 9×5 (vit) 3-glas fast (trä) inkl. bleck
 • 1 Ytterdörr 9×21 (vit) med stående smalt glas (Nordic Entré) inkl. bleck

 

Grund

 • Egen grundläggning

 

Övrigt

 • Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och insektsnät
 • Exkl Smyg, Handtag, Cylinder, Vindavstyvningsmaterial

 

Montage

Moment

 • Montage liggande panel
 • Montage syllbrädor och sylltätning
 • Montage av väggblock
 • Montage av hammarband
 • Montage av vägg ovanför fönsteröppningar
 • Montage av gavelspetsar
 • Montage av takstolar
 • Montage av armerad kondensplast och bärläkt
 • Montage vindskivor
 • Montage takfotsbrädor
 • Montage gavelbeslag samt fotplåtar
 • Montage yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
 • Montage takavvattning – hängrännor
 • Montage takavvattning – stuprör
 • Montage underspikning takutsprång samt insektsnät
 • Montage av fönster inkl. utvändigt foder och bleck
 • Montage av dörr inkl. utvändigt foder och block
 • Montage av knutbrädor
 • Montage isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar
 • Montage glespanel och ångspärr till innertak
 • Montage isolering till innertak/mellanbjälklag
 • Montage av vindavledare
 • Ställningskostnad
 • Kranbil
 • OBS! Montage av takskjutport ingår ej.
 • OBS! Vissa lokala prisjusteringar kan förekomma beroende på vart i landet monteringen utförs

 

Övrigt

 • Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

 

Förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

 • Byggström
 • Ombesörjer att byggavfall tas om hand
 • Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
 • Att erfoderliga tillstånd finns och är giltiga
 • Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggnaden
 • Ansvarar för att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är hela och plana för att möjliggöra enkel infästning

 

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Byggsatsen levereras enligt preliminär leveransvecka på
orderbekräftelse, normalt sett 1-2 veckor innan montaget. Montaget ska vara
påbörjat senast två veckor efter att byggsatsen blivit levererad, dock minst 8
veckor mellan beställning och montage om inte annan överenskommelse
föreligger.

Frågor & svar

Går måtten att justera?

Svaret är Ja!

Det här är endast en modell som ska fungera som inspiration, men i verkligheten är det byggsystemet som vi utgår ifrån och inte specifika modeller. Testa gärna att utforma din byggnad i vår 3D-konfigurator eller så tar du kontakt med någon av våra säljare för att bolla dina byggidéer. 

Kommer blocken färdiga med panel?

Om du väljer liggande panel, precis som i exemplet ovan, levereras panelen löst och måste sedermera spikas upp på väggblocken. Anledningen till detta är att vi vill undvika upprepade skarvar i den liggande panelen, eftersom väggblocken är 1,2 m breda. Läs mer om byggsystemet här

Men om du väljer någon av våra stående paneler är dessa färdigspikade på väggblocken.

 

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!