Frågor & svar garage

Att bygga ett garage väcker många frågor och funderingar, trots att det i det här fallet är frågan om en byggsats, är det inte helt lätt att lyckas tänka på allt. Här har vi listat en del vanliga funderingar som vi ofta får när vi pratar med våra kunder

Hur stort bör mitt garage vara?

För ett enkelgarage rekommenderar vi som minsta storlek 3,6 x 6 m och till ett dubbelgarage minst 6 x 6 m. Något som även är värt att ha i åtanke är om du vill rymma något mer än själva bilen, t.ex. en arbetsbänk eller hyllor för förvaring, då kan det behövas en större yta.

Hur lång tid tar det att montera ett enkelgarage från Lundqvist Trävaru?

Hur lång tid det tar att montera våra byggsatser beror ju givetvis på antal arbetare, erfarenhet och tillval men uppskattningsvis tar det 2-4 dagar att få byggnaden vädersäkrad på två personer. Sedan tar det ytterligare ca en vecka till att färdigställa byggnaden.

Hur lång tid tar det att montera ett dubbelgarage från Lundqvist Trävaru?

Hur lång tid det tar att montera våra byggsatser beror ju givetvis på antal arbetare, erfarenhet och tillval men uppskattningsvis tar det 3-5 dagar att få byggnaden vädersäkrad på två personer. Sedan tar det ytterligare ca 1-2  veckor att färdigställa byggnaden.

Kan jag få andra mått än era standardmått?

Våra byggsatser är uppbyggda på moduler som är 1,2 m breda som standard, men vi kan ofta anpassa efter önskade mått. En anpassning av längden är dock ofta mer priseffektivt, då en anpassning av bredden innebär att vi inte kan använda våra lagerförda takstolar utan behöver konstruera en kundunik för just din byggsats.

Vilken vägghöjd bör jag välja för att rymma en port med motor?

Det bör finnas 30 cm fri höjd ovanför takskjutporten, ex. 2,4 m vägghöjd till en porthöjd som är 2,1 m för bästa funktion.

Kan jag få andra takstolar än de som visas i 3D-konfiguratorn?

Förutom den klassiska sadeltakstolen (fackverkstakstol) som ger ett plant innertak har vi även andra takstolar som exempelvis saxtakstolar som passar dig som vill ha en högre invändig takhöjd. Vi kan även erbjuda ramverkstakstolar anpassade antingen för förråds- eller bostadsloft.  Dessa har som standard 38° taklutning hos oss och är ett bra komplement för dig som vill maximera utrymmet. Vad som är speciellt med våra bostadslofttakstolar är att de är fribärande. Detta innebär att takstolarna  inte behöver några bärande väggar under.  Läs gärna mer om våra olika takstolar på https://www.lundqvisttravaru.se/byggsystem/takstolar/

Fungerar en takskjutport när jag har lutande innertak?

Takskenorna är som standard anpassade efter plant innertak, men dessa går att modifiera till viss mån efter takets lutning för den händige.

Finns det andra dörrar, portar och fönster att välja bland än de som erbjuds i 3D-konfiguratorn?

Absolut! Vi visar endast ett utvalt bassortiment i 3D-konfiguratorn men har tillgång till hela Traryds sortiment på fönster, samt Polardörren och Swedoor på dörrar. Så det finns otroligt mycket mer att välja på! Även på portar har vi andra storlekar samt att du kan få valfri RAL-kulör som tillval.

Kan jag lyfta upp takstolarna utan en maskin?

Takstolarnas vikt beror på vilken typ av takstol du beställt till din byggsats. Vid byggnader som är 4,8 m breda eller mindre är takstolarna oftast hanterbara för 2-3 personer. Vid större byggnader rekommenderar vi att du ordnar med en maskin som hjälper dig att lyfta takstolarna på plats, då gavelspetsarna med panel kan bli tunga att hantera.

Hur ska jag tänka kring trapplösningen upp på mitt loft/övervåning? Invändig trapp eller utvändig?

Vi tillhandahåller inga trapplösningar, däremot funkar båda alldeles utmärkt! Vet du med dig vart du tänkt placera din trapp kan det vara bra för oss att veta så att lösningen fungerar konstruktionsmässigt.

Vad behöver jag göra för anpassningar för att kunna spola av bilen i garaget?

Om du önskar att kunna spola av din bil i garaget så skulle vi rekommendera att du gjuter en sockel/spolkant i garaget på 20-30 cm. Tänk på att den invändiga beklädnaden då bör vara vattenbeständig såsom plåt exempelvis.

Vilken typ av uppvärmning rekommenderar ni till mitt garage?

Vilken uppvärmning som rekommenderas beror på om det finns något som är förberett till intilliggande hus. Men ett vanligt alternativ är luftvärmepump, som är enkelt att installera, energisnålt samt ger en snabb uppvärmning då ett garage lätt vädras ur när porten öppnas.

Hur ska jag tänka kring eldragningen i ett garage?

Fundera noga igenom var du kan behöva ström och eluttag, men glöm inte bort att även en eventuell takskjutport behöver ström.

Hur ska jag tänka kring ventilationen i mitt garage?

Ett enkelt sätt att ventilera ditt garage är att montera ventiler i varsin ände horisontellt gentemot varandra för att uppnå självdrag. Men vilket sätt du bör ventilera din byggnad beror vad den ska användas till.

Hur kan jag behandla betongplattan för att den ska bli mer smutstålig?

Du kan måla den med en anpassad färg för garagegolv, alternativt med Epoxifärg. Ett annat alternativ är att ytbehandla den med impregnering och dammbinding för att få den mer smutstålig och vattenavvisande.

Kan jag brandklassa mitt garage?

Om du fått direktiv från din kommuns bygglovskontor att du bör brandklassa ditt garage kan vi hjälpa till med anpassningar för att uppnå EI30, som är den vanligaste brandklassen. Man kan då t.ex. sätta ett extra varv med gips på berörda väggar samt byta ut fönster och dörrar mot brandklassade sådana.

Hur anpassar jag mitt garage så jag kan ha en billyft?

Vilken typ av lyft du tänkt använda dig av är bra för oss att veta. Enklast är att anpassa vägghöjden, men man kan även välja en annan typ av takstol som passar bättre tillsammans med den billyft du tänker nyttja. 

Som exempel fungerar en  pelarlyft bra  tillsammans med en A-Takstol medan en saxlyft passar bättre till en saxtakstol. Ett annat viktigt moment är att säkerställa att den grund som du har tänkt ställa din lyft på är anpassad för de laster som då kommer på grunden. 

Behöver jag en oljeavskiljare i mitt garage?

Bedömningen kan variera mellan kommuner, så generellt är vår rekommendation att man alltid ska dubbelkolla med sin egen kommun vad som gäller då man tänkt sätta en golvbrunn i sitt garage. Vanligtvis ska  garage med en area på mer än 50 m² ha en oljeavskiljare. 

Vet du med dig att du ska använda dig utav oljor/skruva i din bil så är detta väldigt viktigt för vår sköna naturs skull!

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!