Byggprocessen

Att bygga hus är ett ganska omfattande projekt och för många väldigt ansträngande att hantera på egen hand. Här försöker vi reda ut byggprocessens olika delar och vanliga begrepp. Är du osäker eller vill bolla lite idéer får du gärna ta kontakt med någon av Lundqvists villaexperter.

1. Prata med en villaexpert hos Lundqvist

Kanske har du redan förvärvat en tomt, eller så behöver du vägledning och guidning för att komma vidare. I vilket fall som helst är nästa steg att ta kontakt med en av Lundqvists villaexperter.

 

Här kommer några konkreta tips på saker att ha med sig till första mötet med våra säljare:

 • Eventuell tomtkarta
 • Inspirationsbilder på hur ni tänker att slutresultatet ska se ut
 • Särskilda krav eller önskemål
 • Har ni färdiga ritningar får ni självklart skicka dessa till oss. 🙂

 

 

 

2. Val av tomt och hus

Det är lätt att man i ett tidigt skede fastnar för en viss husmodell. Problemet som kan uppstå i dessa fall är att det blir svårt att hitta en tomt som passar huset. Därför är det bra att börja med att identifiera vart du vill bygga och sedan hitta en husmodell som får ut det mesta av tomten och vice versa. Alltså, helst tomt före hus. 🙂

 

Tomtköpet

Utöver själva ”läget” är det bra att tänka på följande när det är dags för tomtköpet:

 • Vad får jag bygga på tomten? Finns det en detaljplan över området och hur påverkar det mig?
 • Vad är det för backe där huset är tänkt att stå?
 • Vem säljer tomten?
 • Finns det något pantbrev uttaget på fastigheten?

 

Huset

När det handlar om val av hustyp så måste man fundera över följande:

 • Vilken stil vill jag ha på huset? Funkis, Ladhus, Modernt, New England, Traditionell stil etc.
 • Hur många plan vill jag att huset ska ha? 1-plan, 1,5-plan, 1 och ¾-plan, 2-plan, sutteräng osv
 • Planlösningen, öppna stora ytor med högt till tak, eller lite mindre med högre mysfaktor.
 • Paneltyp, stående eller liggande panel? Ribbpanel, lockpanel eller z-panel? Finns mycket att välja på även här, men vi hjälper dig att reda ut vad som är vad. 😊

3. Finansiering

Innan det kan bli aktuellt att bygga ett nytt hus måste man har klart med hur man ska finansiera sitt husbygge. För att skaffa dig en bra överblick vart kostnaderna ligger rekommenderar vi att du tar fram en så kallad produktionskostnadskalkyl. Det här kan låta tjorvigt och aningen svårt, med många nya begrepp, men vi ska försöka reda ut allt här och lotsa dig fram längs vägen. 😊

 

Lagfart

Lagfarten är beviset på vem som äger fastigheten. Enligt lag måste du registrera ditt ägande hos Lantmäteriet inom 3 månader efter köpet av fastigheten, vilket kallas att ansöka om lagfart. Kostnaden för lagfarten är en mindre fast avgift (i skrivande stund 825 kr) samt 1,5% av försäljningspriset.

 

Kostnaden för lagfarten blir ofta relativt låg för dig som bygger nytt, då en obebyggd tomt i de flesta fallen är betydligt billigare än en fastighet som redan är bebyggd med exempelvis hus och garage.

 

Pantbrev

Om du vill belåna en fastighet måste banken ta ut ett pantbrev. Pantbrevet är ett juridiskt bevis på att banken har en säkerhet för de pengar de lånar ut. Kostnaden för ett nytt pantbrev är en fast avgift (i skrivande stund 375 kr) och sedan 2% av pantbrevets belopp.

 

Förhandsvärdering

För att hjälpa banken att bestämma hur mycket pengar de vågar låna ut till ett husbygge måste de på något sätt få en värdering på vad huset kommer att vara värt när det står färdigt. Den här förhandsvärderingen löser du genom att ta kontakt med en lokal fastighetsmäklare.

 

Byggkreditiv

Eftersom det är en hel del löpande utgifter under byggets gång kommer du säkert behöva lösa en provisorisk finansiering under själva byggtiden, detta kallas för ett byggkreditiv. Det är en tillfällig finansieringslösning som hjälper dig att betala de löpande utgifterna till en förutbestämd ränta. När bygget sedan är klart görs byggkreditivet om till ett bolån som har betydligt bättre villkor.

 

Slutvärdering

Nu står ditt fina hus färdigt och det är dags att imponera på din mäklarkontakt på nytt, tiden är inne för en så kallad slutvärdering. I och med denna värdering avgörs vilket låneutrymme du kommer att få hos banken, och i de flesta fallen bör denna värdering inte vara allt för långt borta från den förhandvärdering ni kommit överens om tidigare.

4. Bygglovet

Innan man påbörjar ett bygge måste du kolla upp vad som får byggas på fastigheten. I de flesta fallen kommer det att krävas att du skickar in en bygglovsansökan till din kommun. Bygglovsprocessen är många gånger väldigt smidig och enkel, men i vissa fall kan det bli lite snårigt och långdraget. Hos Lundqvist hjälper vi dig genom den processen, främst via tydliga och korrekt framtagna handlingar.  Vilka handlingar som behövs till just ditt byggprojekt kan variera beroende av vad du ska bygga, men i de flesta fallen krävs:

 • Fasadritningar: Ritningar som visar byggnadens utvändiga utförande, fasader, fönster, dörrar, takfall etc. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om marknivåerna kommer att förändras ska normalt sett även dess nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in. De olika fasaderna ska ”namnges” med väderstreck. Exempelvis ”Fasad mot öster”.
 • Sektionsritning: En ritning i genomskärning som visar våningshöjder och taklutning.
 • Planritning: Måttsatt ritning över ytterväggar och rummens fördelning i huset.
 • Situationsplan: Tomtkarta där byggnaden ska ritas ut för att visa placering på tomten samt sockelhöjden.

 

Om du vill fördjupa dig mer kring bygglovet kan du läsa mer här.

 

När man läser kring bygglovsprocessen förekommer en hel del begrepp som kan kännas främmande, här listar vi och reder ut några av dessa begrepp:

 • Byggherre:  I ett byggprojekt behöver det finnas någon som ansvarar för att alla lagar och byggregler följs under byggets gång. Den här personen kallas för byggherre och är i de flesta fallen (men inte alltid) du som äger fastigheten och har dragit igång byggprojektet. I lagens mening är byggherren, ”den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten.
 • KA (kontrollansvarig): I många fall vill kommunen att byggherren ska utse en KA. Det här är en sakkunnig person som hjälper dig att säkerställa att alla moment under byggnationen följer gängse regler och förordningar. En av uppgifterna som en KA ofta får ta sig an, är att ta fram en kontrollplan och säkerställa att alla inblandade följer denna och sköter sina egenkontroller. 
 • Kontrollplan: En kontrollplan är ett dokument som ska säkerställa att de tekniska egenskaperna i byggnationens olika moment följer gällande regler och rekommendationer. Planen upprättas många gånger av kontrollansvarig och säkerställer att egenkontroller utförs längs byggnationens gång.
 • Detaljplan: En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt som säger hur ett specifikt markområde får användas och utvecklas. Man kan säga att detaljplanen sätter spelreglerna för hur exempelvis det hus du vill bygga får utformas. Det kan handla om byggnadens höjder, taklutning, antal våningsplan, byggyta eller fasadfärg. Normalt består en detaljplan av en plankarta, planbestämmelser och en planbeskrivning.

5. Tidplan och beställning

När du har kommit så här långt är det hög tid att spika en tidsplan och göra klart beställningen med en av våra säljare. Leveranstiden kan vara väldigt varierande beroende av när beställningen kommer in samt hur hög beläggningen i fabriken är just vid tillfället. I normala fall är en leveranstid på byggsatsen inom 6 månader en realistisk måttstock, men dock ingen säkerhet. Vilken typ av avtal som skrivs beror på projektets omfattning och görs upp i samspråk med din säljkontakt hos oss.

6. Leverans

Ett skepp kommer lastat med.. din byggsats! Bara nästan, byggsatsen lastas från vår fabrik i Piteå på lastbil med släp på 25 meter. Ni har redan bokat en preliminär leveransvecka tillsammans med er säljare och när allt är packat och klart hos oss hör vår leveranssamordnare av sig till er och meddelar att byggsatsen är på väg. Inför leveransen finns det en del saker som behöver säkerställas för att leveransen ska ske så smidigt som möjligt.

 

 • Lossning: Våra fraktpriser är utan lossning som standard, vilket innebär att ni själva ansvarar för att lossa byggsatsen och för det rekommenderar vi en hjullastare med gafflar som klarar minst 3 ton. Vill ni hellre att vi sköter detta åt er så kan man tillsammans med sin säljkontakt lägga till lossning.
 • Vändbar lossningsplats: Lastbilen behöver utrymme att vända utan att behöva backa. Om detta inte är möjligt där lossningen är planerad behöver man hitta en alternativ lossningsplats i närheten, byggsatsen får sedan lyftas resterande bit med hjälp av kranbil eller hjullastare.
 • Yta: Det är viktigt att det finns en tillräckligt stor yta på din tomt för byggsatsen att lastas ner på. En hjullastare behöver också kunna tömma lastbilen från sidan, detta innebär att lastbilen måste kunna placeras för att möjliggöra detta.

7. Montage

Vill du ha hjälp med monteringen av ditt hus? Absolut, det fixar vi! Med Lundqvistmontage anlitar vi lokala snickare där du bor som kommer och reser din byggnad och får den färdig utvändig samt isolerad. När du väljer ett Lundqvistmontage ingår dessutom även 10 års garanti på i princip hela byggnaden.

 

I montaget ingår att vi reser hela byggnaden, monterar yttertak, samt takavvattning. Fönster och dörrar som inte redan monterats i fabrik sätter vi också på plats tillsammans med bleck och foder. Till sist isolerar vi taket, sätter ångspärr och glespanel i insida tak samt vindavledare nere vid takfoten.

 

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att du som kund ska kunna lägga över det stora ansvaret på oss och känna dig trygg i att allt blir korrekt utfört, på ett enkelt och trevligt sätt!

BEGÄR OFFERT

Fyll i dina uppgifter så kommer vi att kontakta dig!